Ajankohtaista

Pohjoiskehän kouluun siirtyvät oppilaat äänestävät uudelle koululle virallista nimeä

Pohjoiskehän koulun havainnekuva

Pohjoiskehän varteen rakentuva uusi koulu tunnetaan Pohjoiskehän kouluna. Nimi ei kuitenkaan ole vielä virallinen. Uuteen koulurakennukseen siirtyvien koulujen oppilaat äänestävät syyslomaan mennessä kahdesta nimivaihtoehdosta mieluisensa. Lopullisen päätöksen nimestä tekee Sivistysvaliokunta.

Merirauman, Pyynpään, Syvärauman sekä Malmin ja Naulan koulujen oppilaskunnille annettiin elokuun lopulla tehtäväksi ideoida erilaisia nimiehdotuksia uudelle koululle. Jokaisesta koulusta toimitettiin kolme ehdotusta niin sanotulle nimilautakunnalle syyskuun loppuun mennessä. Nimilautakuntaan kuuluu jäseniä niin perusopetuksen, aamu- ja iltapäiväopetuksen, varhaiskasvatuksen kuin projektisuunnittelun puolelta.

Merirauman koulusta saadut nimiehdotukset olivat Unelmien koulu, Uudenlahden koulu ja Vihertähden koulu. Pyynpään koulun ideat olivat Kehäkoulu, Uudenlahden koulu ja Sateenkaaren koulu. Syvärauman koulusta ehdotettiin Uudenlahden koulua, Kehätien koulua ja Syvänkallion koulua. Malmin ja Naulan koulun ehdotukset olivat Mesikämmenen koulu, Pohjoiskehän koulu ja Luontokoulu.

Nimilautakunta kokoontui kouluista saatujen ehdotusten ääreen maanantaina 1.10.

– Kolmen koulun ideoiden joukossa esiintyi Uudenlahden koulu. Päädyimme nimilautakunnassa valitsemaan jatkoäänestykseen kaksi ehdokasta, Uudenlahden koulun ja Pohjoiskehän koulun. Rauman koulut on pääasiassa nimetty paikkaan tai kaupunginosaan liittyen, mikä helpottaa koulun sijainnin hahmottamista, opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto kertoo.

Jatkoäänestys toteutetaan Merirauman, Pyynpään, Syvärauman sekä Malmin ja Naulan kouluissa syyslomaan mennessä. Kun tiedot valituista nimistä on saatu, ne saatetaan Sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi. Sivistysvaliokunta tekee lopullisen päätöksen Pohjoiskehän koulun virallisesta nimestä loka-marraskuun aikana.