Ajankohtaista

PortMate tekee piensatamista turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä

Veneitä Syvärauman pienvenesatamassa kesällä.

Veneilijät viettävät nykyään enemmän aikaa satamissa ja odottavat satamilta entistä korkeampitasoisia ja ympäristöystävällisiä palveluita. PortMate on EU:n rahoittama ja Satakunnan ammattikorkeakoulun vetämä kansainvälinen projekti, joka pyrkii vastaamaan näihin vaatimuksiin.

Projektissa ovat mukana Rauman kaupunki, Ahvenanmaalla Sottungan kunta ja Kökar Havspaviljongen ja Ruotsissa Gävlen kaupunki ja Söderhamnin kunta. Satamat vaihtavat parhaita kokemuksia keskenään ja kehittävät palveluita ja toimintaansa yhdessä.

Turvallisuusasioissa pääteemoina ovat satamaan saapuminen, vierailu ja lähtö satamasta. PortMatessa tehtiin maalis-huhtikuussa 2017 kysely vierasvenesatamien ja -laiturien turvallisuudesta veneilijöillä ja satamaoperaattoreilla. Kyselyihin vastasi yhteensä 390 veneilijää ja 56 satamaoperaattoria. Vastaajista suurin osa oli Suomesta ja Ruotsista, mutta muutamia vastauksia saatiin myös Baltian maista.

Turvallisuuskyselyt toivat esille ilmeisiä, mutta helposti korjattavissa olevia turvallisuusriskejä. Muun muassa useista satamista puuttuvat kokonaan laituritikkaat veteen putoaville, ensisammutuskalusto ja ensiaputarvikkeet. Lisäksi yhteiseksi huolenaiheeksi nousi matalikoista, kivistä ja syväyksistä varoittavien kylttien puute sekä puutteelliset sähköliitännät ja latauspisteet laiturilla. Veneilijät virittävät usein omia jatkojohtojaan, mikä lisää paloturvallisuusriskiä ja kompastumisvaaraa etenkin pimeässä

Kyselyn tuloksia hyödynnetään veneilijän turvallisuusvideoissa, joita tehdään kaikkiaan 19 projektissa mukana olevasta satamasta. Videokuvaukset aloitetaan Rauman satamista kesällä 2017. Raumalla videoitavia satamia ovat Syväraumanlahti, Kuuskajaskari, Kylmäpihlaja, Poroholma ja Petäjäs.

Turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen projektissa panostetaan myös lähes 900 000 euron arvosta tehtävillä investoinneilla yhdeksässä satamassa. Satamiin tulee energiatehokkuutta parantamaan led-valoja, aurinkopaneeleita ja lämpöpumppuja. Jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn veneilijöille tulee septitankin imutyhjennyksiä ja satamien jätevesiä johdetaan jatkossa kunnalliseen viemäriverkostoon. Useisiin satamiin tulee myös uusia pelastamisvälineitä, laitureita ja palvelurakennuksia.

Lisätietoa PortMate-hankkeesta löytyy osoitteesta www.rauma.fi/portmate