Ajankohtaista

Puuston hakkuutyöt käynnissä Pohjoiskehän koulun tontilla

Pohjoiskehän koulun tontin puustonraivaus

Pohjoiskehän koulun tontilla sekä tontin ympäristössä on käynnissä puiden hakkuu- ja raivaustyöt. Liikkumista hakkuualueen läheisyydessä tulee välttää ja metsätyömaalle meneminen on kiellettyä. Puiden hakkuu- ja raivaustyöt aloitettiin Pohjoiskehän koulun tontilla 2.1.

Autoliikenteelle metsätyömaa ei aiheuta muutoksia, mutta tontin ympäristössä kulkee paljon metsätyökoneita ja puita kuljettavia rekkoja, joten metsätyömaan läheisyydessä liikkuessa tulee noudattaa varovaisuutta.

Ensimmäiseksi raivataan koulun tontti ja sen jälkeen ympäröivän metsän puustoa. Puuston raivaustyöt kestävät vielä muutamia viikkoja – ympäröivän metsän harvennushakkuu vie hieman enemmän aikaa. Tontilta ja sen ympäristöstä raivataan yhteensä noin 1 500 kuutiota puuta.

Puuston hakkuutyöt suorittaa metsänhoitoyhdistys.