Rakennusperinnön luentosarja jatkuu 2.4. – aiheena paikan kokeminen

Naulamäki, Vanha Rauma kesällä

Rakennusperintö-luentosarjan viides luennoitsija on arkkitehti ja tekniikan tohtori Tuija Lind. Lind luennoi paikan kokemisesta. Luento järjestetään tiistaina 2.4. klo 18 Posellissa.

Paikan kokeminen on keskeinen osa arkkitehtuuria ja rakennusperintöä. Useat eri osa-alueet vaikuttavat kokemukseen. Paikan kokeminen muodostuu suurista ja pienistä tekijöistä. On määriteltävä, mistä asioista paikan henki koostuu, jotta näitä arvoja voidaan vaalia.

Tuija Lind toimii Suomenlinnan hoitokunnan yliarkkitehtina. Hän on perehtynyt maailmanperintökohteen linnoituslaitteiden restaurointiin ja eurooppalaiseen rakennussuojeluun. Lind on kirjoittanut artikkeleita Suomenlinnan restauroinnin ja uudelleenkäytön lähihistoriasta. Lisäksi hän on osallistunut lukuisiin arkeologisiin tutkimusprojekteihin muun muassa Pompeijissa. Syksyllä 2017 julkaistussa väitöskirjassaan Rauniot – arvoja ja tekoja, raunioiden restaurointi ja arkeologisten alueiden suunnittelu Lind on tutkinut muun muassa paikan kokemiseen vaikuttavia tekijöitä.

Luentosarja on Rauman kaupungin kaavoituksen ja kansalaisopiston yhdessä toteuttama. Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Tilaisuuden vetäjinä toimivat arkkitehdit Henri Raitio ja Mervi Tammi Rauman kaupungin kaavoituksesta.

Luentosarjan tilaisuudet

Tiistai 2.4. klo 18–20, kulttuuritalo Poselli
Paikan kokeminen
Arkkitehti, TkT Tuija Lind

Tiistai 14.5. klo 18–20, kulttuuritalo Poselli
1900-luvun jälkipuoliskon arkkitehtuurin arvot
Museoviraston yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen