Rakennusperinnön luentosarjassa paneudutaan täydennysrakentamiseen 26.3.

Vanha Rauma, mukulakivi

Rakennusperintö-luentosarjan neljäs luennoitsija on professori Olli-Paavo Koponen. Täydennysrakentamiseen liittyvä luento järjestetään tiistaina 26.3. klo 18 Posellissa.

Suurin osa rakentamisesta tapahtuu jo rakennetussa ympäristössä. Uuden sovittaminen erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön vaatii tulkitsemista, ymmärtämistä ja oivaltamista.

Koponen on toiminut arkkitehtuurin historian ja rakennusperinnön tutkimus- ja opetustehtävissä jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Vuodesta 2010 Koponen on ollut arkkitehtuurin historian professorina Tampereen yliopistossa (ent. Tampereen teknillinen yliopisto). Vuonna 2006 valmistuneen väitöskirjan Täydennysrakentaminen – arkkitehtuuri, historia ja paikan erityisyys teemat ovat yhä keskeisessä osassa Koposen työtä.

Ilmastokriisi ja vaatimukset kestävän rakentamisen edistämiseksi ovat tehneet aiheesta yhä ajankohtaisemman. Vanha Rauma on Koposelle erittäin tuttu. Muun muassa opetustyön keskeisten opintojaksojen kenttä- ja suunnittelutyöt on tehty neljän viimeisen vuoden aikana Vanhassa Raumassa.

Luentosarja on Rauman kaupungin kaavoituksen ja kansalaisopiston yhdessä toteuttama. Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Tilaisuuden vetäjinä toimivat arkkitehdit Henri Raitio ja Mervi Tammi Rauman kaupungin kaavoituksesta.

Tervetuloa!

Luentosarjan tilaisuudet

Tiistai 26.3. klo 18–20, kulttuuritalo Poselli
Täydennysrakentaminen
Arkkitehtuurin historian professori Olli-Paavo Koponen

Tiistai 2.4. klo 18–20, kulttuuritalo Poselli
Paikan kokeminen
Arkkitehti, TkT Tuija Lind

Tiistai 14.5. klo 18–20, kulttuuritalo Poselli
1900-luvun jälkipuoliskon arkkitehtuurin arvot
Museoviraston yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen