Ajankohtaista

Rauma edistää kestävää liikkumista hankkeen avulla

Rauman kaupunki on saanut Liikennevirastolta valtionavustusta kestävän liikenteen kehittämiseen. Kaupungin ohjauksessa maaliskuussa 2018 käynnistynyt hanke Rauman kestävä liikkuminen – yhteistyön edistäminen päätöksenteossa pyrkii varmistamaan laadukkaalla ja laajalla sidosryhmätyöllä kestävän liikkumisen edellytykset, tiedon lisäämisen sekä hankkeiden läpimenoajan nopeuttamisen.

Hankkeen tavoitteena on myös laatia kaupungin eri sidosryhmien yhteiset näkemykset ja tavoitteet liikenteen kehittämisestä sekä edistää Rauman kaupungin toimialojen, yritysten ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja tietoisuutta kestävästä liikkumisesta osallistamalla ja sidosryhmätyöllä.

Hankkeen puitteissa toteutetaan 13.4.–3.5. asukas- ja päättäjäkysely, jonka avulla saadaan tietoa kaupunkilaisten kulkutapatottumuksista, asenteista kestävää liikkumista kohtaan sekä tarpeista osallistua liikenteen kehittämiseen. Päättäjäkysely toteutetaan kohdennetulla kyselyllä. Asukaskyselyyn vastaaminen on kaikille kaupunkilaisille avointa.

– Rauman kaupunki pyrkii edistämään kestävää liikkumista niin kuntalaisten työmatkoilla, asiointi- ja harrastematkoilla kuin koulumatkoillakin. Noin 80 prosenttia kaupungin asukkaista asuu viiden kilometrin säteellä kaupungin keskustasta eli kestävien liikennemuotojen määrien kasvamismahdollisuudet ovat olemassa, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja toteaa.

Kestävän liikkumisen edistäminen on nostettu esiin myös Rauman strategiassa. Rauma on lisäksi HINKU-kunta eli toteuttaa ja ideoi muiden hiilineutraaliuteen pyrkivien kuntien kanssa ratkaisuja kasvihuonepäästöjen hillitsemiseksi. Tiiviisti päästöjen hillitsemiseen liittyvät myös maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin vaikuttaminen.

Linkki asukaskyselyyn

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Rauma-aiheisia palkintoja.