Rauma etenee kohti Hinku-hankkeen päästövähennystavoitteita

Rauma, ilmakuva

Kohti Hiilineutraalia Kuntaa -hankkeen kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. CO2-raportti eli raportti Rauman kasvihuonekaasupäästöistä vuosina 2008–2017 sekä ennakkotiedot vuodelta 2018 ilmestyivät huhtikuussa.

Rauman päästöt laskivat viisi prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017 ilman teollisuutta. Ennakkotiedon mukaan Rauman päästöt hieman nousivat vuodesta 2017 vuoteen 2018, mutta vuosittaisen vaihtelun esiintyminen on normaalia. Vuosittaiset vaihtelut selittyvät muun muassa vuosilämpötilaeroilla. Kylminä vuosina lämmitystarve lisääntyy ja tästä syystä myös lämmityksestä aiheutuvat päästöt kasvavat. Seurattaessa päästöjä pitkällä aikavälillä kehitys on ollut tavoitteiden kannalta myönteistä. Kaiken kaikkiaan Rauman päästöt ovat laskeneet vuodesta 2008 vuoteen 2017 verrattuna 29 prosenttia, kun teollisuuden päästöt ovat mukana tarkkailussa.

Valtakunnallisesti Rauman päästöt ovat suuruusluokaltaan kymmenen pienimmän joukossa, kun tarkastellaan kokonaispäästöjä asukasta kohti kaikissa raportin kunnissa vuonna 2017 ilman teollisuutta.

Rauman päästöt vuonna 2017 asukasta kohti olivat 21 prosenttia pienemmät kuin saman kokoluokan kunnissa keskimäärin. Raumalla myönteiseen kehitykseen vaikuttaa esimerkiksi kaukolämpöverkoston uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen. Ilmastopäästöjä pyritään vähentämään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Hinku-kunnissa kannustetaan myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Tutustu tuoreimpaan CO2-raporttiin tästä.

Kokonaispäästöt asukasta kohti kaikissa CO2-raportin kunnissa vuonna 2017 ilman teollisuutta.