Ajankohtaista

Rauma hakee kaupunkikehitysjohtajaa

Rauma 575 -juhlavuoden logo sinisellä pohjalla

Rauman kaupunki hakee kaupunkikehitysjohtajaa vakituiseen virkaan. Hakemukset tulee lähettää 13.4. klo 15 mennessä.

Kaupunkikehitysjohtajan tehtäviin kuuluvat muun muassa kaupungin elinvoiman vahvistaminen, elinkeinopolitiikan edistäminen ja toteuttaminen sekä valtakunnallinen ja maakunnallinen verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö.

Nykyisen organisaation mukaan kaupunkikehitysjohtaja vastaa talous- ja strategiapalvelut -tulosalueesta sekä elinkeino- ja suunnittelupalvelut -tulosyksiköstä. Uudessa 1.6.2017 voimaan tulevassa organisaatiossa kaupunkikehitysjohtaja vastaa kaupunkikehitys-palvelualueesta.

Valintaa varten on asetettu toimikunta, johon kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtajat, kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja henkilöstön edustaja.