Ajankohtaista

Rauma investoi voimakkaasti ja jatkaa talouden tehostamista

kaupungintalon torni kesä 2019

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2020 ja taloussuunnitelma 2020–2022

Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski on julkaissut talousarvioesityksensä vuodelle 2020. Esitys sisältää kunnan tuloveroprosentin noston yhdellä prosenttiyksiköllä 21 prosenttiin. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa kaupungin talousarvio jää 3,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

‒ Rauman kaupunkiyhteisö kehittyy lähivuosina erityisesti vireän elinkeinoelämän myötä. Elinvoimaisena säilyäkseen Rauman tulee olla vetovoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki, joka houkuttelee uusia, potentiaalisia kaupunkilaisia asumaan, elämään, viihtymään ja työskentelemään täällä, kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa.

Seuraavalle kolmelle vuodelle suunniteltujen investointien nettokokonaismäärä on 171,3 miljoonaa euroa. Niillä edistetään asukkaiden hyvinvointia ja luodaan lisää kilpailukykyä ja elinvoimaa Raumalle. Investointien rahoittaminen merkitsee koko taloussuunnitelmakaudella noin 115,3 miljoonan euron velanottoa. Mikäli investoinnit toteutuvat suunnitellusti, lainakannan muutos on ensi vuonna noin 23,5 miljoonaa euroa.

‒ Kaupungin merkittävät elinvoimainvestoinnit tarvitsevat resursseja, joita saadaan erityisesti verorahoituksesta. Verotuksen liikkumavara on kuitenkin veronkorotusehdotuksen myötä pitkälti käytetty. Taloutta on tehostettava toimintakatteen kasvua hillitsemällä sekä työpaikkoja lisäämällä, Kari Koski sanoo.

Tavoitteena taloudellisen ja rahoituksellisen tasapainon saavuttaminen

‒ Talouden tehostamisessa on tarkoitus hyödyntää toimialojen ulkoista auditointia, jolla tuetaan edelleen toiminnan ja talouden kehittämistä. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa olevaa investointikantaa on vielä merkittävästi tarkasteltava ja toisaalta ehdotettua toimintakatetasoa on syksyn talousarvioprosessin aikana maltillistettava, jotta kaupungin lainakanta ei kasvaisi liian nopeasti ja rajaisi tulevaisuuden rahoituksellista liikkumavaraa. Tänä syksynä päätöksentekoon tuleva Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelma tehostaa osaltaan taloutta, talousjohtaja Henri Seppänen toteaa.

Vuoden 2020 valtionosuudet ja verotulomenetysten kompensaatiot ovat yhteensä 51,8 miljoonaa euroa. Tämänhetkisten arvioiden mukaan kokonaisverotulot ovat 184 miljoonaa euroa. Verorahoitusta (verotulot ja valtionosuudet) arvioidaan kertyvän yhteensä 235,9 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmakauden 2020–2022 suurimmat investoinnit ovat
– Karin kampus, suunnitelmakaudella vajaa 60 miljoonaa euroa, kokonaiskustannusarvio 60−65 miljoonaa euroa
– koulut
o Nanu-Järvelän koulu 20 miljoonaa euroa
o Uotilan koulukokonaisuuden vaiheistus (päiväkoti ja liikuntahalli ensin) 6 miljoonaa euroa
– Kaunisjärven vanhainkodin muutos hyvinvointikeskukseksi 12,4 miljoonaa euroa

Lisäksi selvitetään mahdollisuus yhteistyöhön pääterveysaseman uudistamisessa Satakunnan sairaanhoitopiirin kiinteistöosakeyhtiön kanssa ja Rauman paloaseman toteutus leasingratkaisulla.

Rauman kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä 30.–31.10. ja 18.11. Kaupungin veroprosentit vuodelle 2020 hyväksytään kaupunginvaltuustossa 11.11. Vuoden 2020 talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuustossa 9.12.