Ajankohtaista

Rauma julkaisi kirjan Vanhan Rauman vaalimisesta

Vanha Rauma, kesä, taivas

Rauman kaupunki on julkaissut kirjan Vanhassa Raumassa elämiseen ja olemiseen liittyvistä asioista. Vanha Rauma – säilyttämisestä ja tekemisestä  -niminen teos on laadittu erityisesti tietoisuuden lisäämisen näkökulmasta ja se on suunnattu ensisijaisesti Vanhassa Raumassa asuville ja toimiville muistutuksena paikan ainutlaatuisuudesta ja sen huolehtimisen tärkeydestä. Kirjasta löytyy kootusti tärkeimmät Vanhan Rauman rakentamiseen ja hoitoon liittyvien tahojen yhteystiedot sekä ohjeita, miten toimia ja keneen ottaa yhteyttä.

Teoksen ovat kirjoittaneet Rauman kaupungin arkkitehdit Henri Raitio ja Mervi Tammi. Tussipiirustukset on tehnyt arkkitehtiylioppilas Ella Kylä-Kause. Kuvitus on laadittu havainnollistamaan kirjassa esillä olevia aiheita.

Vanha Rauma on maailmanperintökohde eli osa ihmiskunnan yhteistä perintöä. Nimeäminen Unescon listalle vuonna 1991 on suuri kunnianosoitus alueelle, sen asukkaille ja toimijoille. Maailmanperintöstatus lisää alueen tunnettavuutta ja arvostusta luoden mahdollisuuksia muun muassa yritystoiminnalle. Toisaalta se tuo myös vastuuta huolehtia alueesta ja rakennuksista siten, että maailmanperintöarvot säilyvät.

– Maailmanperintöstatukseen sisältyy tiedotus- ja koulutusvelvollisuus, jota nyt julkaistu kirja palvelee, sanoo virkavapaalla oleva kaavoitusarkkitehti ja toisessa maailmanperintökohteessa Suomenlinnassa restaurointiarkkitehtina toimiva Henri Raitio.

Vanhan Rauman erityisyydestä johtuen alueen rakentamisessa ja kunnostustöissä noudatetaan normaalia tiukempaa ohjausta ja valvontaa. Rakennukset ja pihat ovat yksilöllisiä, ja niihin liittyy erilaisia tarpeita. Näin ollen ne vaativat myös tapauskohtaista harkintaa. Vanhan Rauman vaalimisessa tärkeässä roolissa ovat alueen kiinteistönomistajat, asukkaat ja yrittäjät, joiden tukena toimivat viranomaiset.

– Vanhan Rauman asukkaat ja yrittäjät ovat usein valistuneita ja perehtyneitä ympäristönsä arvoihin. He ovat myös keskeisessä asemassa alueen vaalimisessa ja panostavat siihen. Kirjan toivotaan tukevan ja kannustavan heitä tässä arvokkaassa työssä, sanoo kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi.

Kirja jaetaan Vanhan Rauman alueen taloihin juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Vanhan Rauman alueen asemakaavan uudistaminen on vireillä. Tulevan kaavatyön yhteydessä tullaan laatimaan tarkemmat rakentamistapamääräykset. Niiden yhteydessä on mahdollista antaa laajemmin ja tarkempia ohjeistuksia liittyen rakennusten, pihojen ja alueen hoitoon, korjaamiseen ja rakentamiseen.