Ajankohtaista

Rauma osallistuu laajaan digitaalisen matkailun kehittämishankkeeseen

Sakosta varottava kyltti ja ihmisiä kävelemässä Kitukrännissä.

Rauma ja kuusi muuta Lounais-Suomen kaupunkia aloittavat yhteisen digitaalisen matkailun kehittämishankkeen. Tavoitteena on löytää ratkaisuja koronapandemian aiheuttamiin muutoksiin ja lisätä Satakunnan ja Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon valmiuksia toimia jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteinen Finnish Archipelago 2025 – Digitaalisella matkailutuotteistolla kestävää kasvua -hankkeen toteutusaika on 1.11.2020–31.12.2025.

Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa luodaan matkareittituotteisto, joka on sekä matkailijoiden että matkanjärjestäjien ostettavissa sähköisesti. Tuotteiston ylläpitämiseen kehitetään alueellinen toimintamalli, jossa asiakaspolkua hallitaan digitaalisen tiedon avulla. Saatavaa tietoa hyödynnetään myynnissä ja markkinoinnissa. Syntyviä matkareittejä nostetaan esille myös kotimaan markkinoille.

– Rauma hyötyy yhteistyöstä monin eri tavoin. Pääsemme mukaan yhteen alan ajankohtaisimpaan kehittämisen teemaan eli digitaalisuuteen. Samalla Rauman näkyvyys kansainvälisissä jakeluverkostoissa vahvistuu. Tulevaisuudessa matkailijat ja myös matkanjärjestäjät ostavat tuotteensa suoraan netistä. Kotimaisia matkapaketteja on toistaiseksi todella vähän tarjolla verkkokaupoissa. Ilman verkostoa meillä ei olisi mahdollisuuksia ryhtyä näin laajaan ja näkyvään kehittämistyöhön, matkailupäällikkö Irene Villanen kertoo.

Alueen kaupungit ovat jo usean vuoden ajan tehneet yhteistyötä erityisesti kansainvälisen matkailun edistämisessä. Koronapandemian vaikutukset matkailuun ovat olleet merkittäviä myös Lounais-Suomessa ja poikkeusajasta toipumisen nopeuttamiseksi haettiin työ- ja elinkeinoministeriöltä koronakriisistä toipumiseen suunnattua rahoitusta. Hankkeelle myönnettävä rahoitus on 190 865 euroa. Jokaisen mukana olevan kaupungin omarahoitusosuus on noin 7 500 euroa.

Hankkeessa ovat mukana Turku, Salo, Kemiönsaari, Parainen, Naantali, Pori ja Rauma. Kokonaisuutta hallinnoi Naantalin Matkailu Oy. Osallistuvien alueiden yhteenlaskettu matkailutulo on noin miljardi euroa ja työllistävä vaikutus 5 470 henkilötyövuotta.

Suomen Saaristo eli Finnish Archipelago on Lounais-Suomen kaupunkien yhteinen markkinointiteema, jonka tarjontaa ovat muun muassa saaristo, kulttuurikaupungit, historialliset kohteet ja upeat luontoelämykset alueen kansallispuistoissa.