Ajankohtaista

Rauma pärjää hyvin kuntien päästövertailussa

Satamakadun liikennettä.

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkistanut kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vuoden 2020 tilastot. Rauma pärjää kuntavertailussa hyvin, sillä päästöt asukasta kohti olivat vuonna 2020 4,7 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, kun Suomen kaikkien kuntien keskiarvo on 5,9 tonnia. Päästöihin lasketaan muun muassa kulutussähkö, lämmitys, liikenne, teollisuuden ja työkoneiden päästöt sekä päästöt jätteistä ja maataloudesta.

Rauman kokonaispäästöt ovat pudonneet vuodesta 2005 vuoteen 2019 mennessä 35 prosenttia ja vuoden 2020 päästöt 8 prosenttia vuodesta 2019.  Päästöt asukasta kohti ovat pudonneet 33 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2019.

Raumalla on siirrytty yli 90 prosenttisesti uusiutuvalla energialla tuotettuun kaukolämpöön vuonna 2006, jonka vuoksi kiinteistöjen vaihtaessa lämmitysmuotonsa öljystä kaukolämpöön, on lämmityksen päästöjä saatu laskettua. Kaukolämmön lisäksi käytössä on muitakin vähäpäästöisiä lämmitysratkaisuja.

Vuoden 2020 alkupuolella kokonaispäästöt Raumalla olivat selvästi pienemmät kuin vuosina 2019 ja 2018. Toinen selvästi vähäpäästöisempi jakso oli syksyllä syys-lokakuussa, kun lämmityksen tarve oli vähäinen.

Liikennemäärien ja sitä kautta myös liikenteestä peräisin olevien päästöjen vähäisyys näkyi erityisesti kevään katupölyaikaan, jolloin koko Suomessa ilmanlaatu pysyi poikkeuksellisen hyvänä hengitettävien hiukkasten osalta. Päästöjen vähenemiseen on Raumalla vaikuttanut hybridiautojen hankinta. Rauman täyssähköautojen määrä oli vielä vuoden 2020 lopussa suhteellisen vähäinen.