Ajankohtaista

Rauma peruuttaa tiloissaan järjestettävät loppuvuoden tilaisuudet – myös liikuntatiloja suljetaan

uimahalli sisältä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto päätti 23.12.2021 kieltää Satakunnassa kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa 24.–31.12.2021 henkilömäärästä riippumatta. Lisäksi suljetaan yleisö- ja asiakastiloja, joissa harjoitetaan liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoimintaa. Rajoituksista ei voi vapautua koronapassilla. Päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 g.

Rauman kaupunki peruuttaa kaikki kaupungin tiloissa järjestettävät joulunajan tilaisuudet. Tällaisia tilaisuuksia on lähtökohtaisesti hyvin vähän.

Aluehallintoviraston tilojen sulkemista koskevan määräyksen mukaisesti Rauman uimahalli, kaupungin ylläpitämät kuntosalit ja liikuntahallit pidetään suljettuina 24.–31.12.2021. Omatoiminen ulkoliikunta esimerkiksi tekojäillä ja muilla ulkoliikuntapaikoilla on sallittua. Käyttäjien edellytetään kiinnittävän huomiota turvalliseen liikkumiseen myös ulkona.

Päätös ei koske ammattiurheilua, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Ammattiurheiluksi luokitellun toiminnan määritelmän voi lukea aluehallintoviraston nettisivuilta. Päätös ei saa estää kansalaisten lakisääteisten palvelujen toteuttamista, joten Rauman museot ja kirjastot pysyvät auki. Museoissa edellytetään koronapassia.

Avoinna pidettävien asiakas- ja yleisötilojen käyttö edellyttää terveysturvallisuuden varmistamista. Tilojen käyttö on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Määräys tilojen terveysturvallisesta käytöstä koskee yli 10 henkilölle tarkoitettuja sisätiloja ja rajattuja yli 50 henkilölle tarkoitettuja ulkotiloja. Määräys ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilua eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Aluehallintoviraston tiedote 23.12.2021