Ajankohtaista

Rauma purkaa byrokratiaa ja selkeyttää johtamista – Uusi organisaatio nostaa asiakkaan keskipisteeksi

Rauman kaupungintalon julkisivua edestä kuvattuna kesäaikaan. Sininen taivas taustalla.

Rauman kaupunginvaltuusto saa 30. tammikuuta päätettäväkseen uuden organisaatiorakenteen ja hallintosäännön. Toke-toimikunnan esitys ravistelee vanhoja hallintorakenteita ja vahvistaa poikkihallinnollista toimintaa. Asiakas ja kuntalainen nousee uudistuksen keskiöön. Rauman Tarinassa syntynyt ajatus ”Asukas on kingi” saa nyt konkreettisia mahdollisuuksia toteutua. Uudistunut organisaatio otetaan käyttöön valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017. Samaan aikaan astuu uusi kuntalaki kokonaisuudessaan voimaan.

Organisaatiouudistus  toteuttaa Rauman Tarinan tavoitetta uudenlaisesta toimintakulttuurista ja palvelevasta rakenneuudistuksesta. Uudistustyöhön Rauma on saanut tukea Kuntaliiton ja FCG:n koordinoimasta Uuden sukupolven organisaatiot –hankkeesta. Kuntapuolella on huomattu, että vanhalla hallintokulttuurilla ja –rakenteilla ei pärjätä tulevaisuuden muutoksissa.

‒ On uudistuttava, koska ympäristö uudistuu ja valmistauduttava kohtaamaan uudet sukupolvet palvelujen käyttäjinä, vaikuttajina ja demokratian toteuttajina, sanoo organisaatiouudistuksen valmistelusta vastaava hallintojohtaja Sari Salo.

Organisaatio tiivistyy ja osaaminen paranee

Rauman organisaatiouudistuksella on neljä konkreettista tavoitetta: johtamisen pitää selkeytyä, byrokratian vähentyä ja toiminnan muuttua enemmän asiakaslähtöiseksi ja vuorovaikutteiseksi. Neljäntenä tavoitteena on oma-aloitteisuuden ja osaamisen vahvistuminen kaupunkiorganisaatiossa. Uudistuksella luodaan myös edellytyksiä talouden tasapainottamiseen.

Uudessa organisaatiossa toimielinten koko pienenee kautta linjan. Kaupunginvaltuusto on jo aiemmin päättänyt valtuutettujen lukumääräksi 43. Lautakuntien sijaan valittavat valiokunnat ovat 9-jäsenisiä ja kaupunginhallituksen koko pienenee 11:sta 9:ään. Niihin tulee jäseniksi vain valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valiokuntien (sivistys, sosiaali- ja terveys, tekninen) lisäksi valitaan ympäristö- ja lupalautakunta (9), tarkastuslautakunta (9) ja keskusvaalilautakunta (5).

Vähemmän esimiestasoja ja raja-aidat mataliksi

Myös palveluorganisaatio tiivistyy. Viidestä virastosta siirrytään neljään toimialaan (konsernipalvelut, sivistys, sosiaali- ja terveys ja tekninen), vakiinnutetaan poikkihallinnollinen toimintatapa, vähennetään esimiestasoja ja organisaatiorajojen aiheuttamaa  siiloutumista. Toimialojen johtajat voivat paremmin osallistua kokonaisuuksien johtamiseen, kun heidät nostetaan mukaan hallitustyöskentelyyn ja konserniohjaukseen. Samalla siirrytään yhden kaupunginjohtajan malliin.

‒ Sektoroitunut, satojen palvelujen ja tuhansien työntekijöiden organisaatio on vaikeasti hallittava ja siinä unohtuu helposti sekä asiakas että kaupungin kokonaisetu. Uusi rakenne ja uudet säännöt mahdollistavat muutoksen, mutta pysyvät muutokset saadaan aikaan vain ihmisten kautta, toimintakulttuurin muutoksella. Tällä uudistuksella otetaan kyllä iso askel kohti pitkävaikutteista ja syvällistä muutosta, toteaa hallintojohtaja Sari Salo.

Kuntalaisten vaikuttajaryhmille suora kanava päätöksentekoon

Kaupunkilaiset ovat saaneet osallistua uudistukseen kuntalaiskyselyn kautta ja erikseen on haettu näkemyksiä Rauma-rohkeilta, ikäihmisten neuvostolta, vammaisneuvostolta, lasten parlamentilta ja nuorisovaltuustolta. Jatkossa vaikuttajaverkostoille annetaan merkittävämpi rooli ja niiden toiminta kytketään tiiviimmin osaksi kaupungin päätöksentekoa.
Henkilöstö on koko prosessin ajan ollut mukana uudistuksen valmistelussa. Yhteistoimintamenettelystä  on vielä käymättä yksittäisiä työntekijöitä koskevat neuvottelut. Ne käydään 4.4. mennessä. Henkilökuntaa ei aiota kuitenkaan vähentää, osa-aikaistaa eikä lomauttaa, vaan tavoitteena on varmistaa henkilöstön osallistuminen muutoksen toteutukseen.

Rauman kaupunki aloitti organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistustyön keväällä 2015. Kesäkuussa 2016 valtuusto linjasi luottamushenkilö- ja palveluorganisaation uudistamisen periaatteet, joihin organisaatiorakenteen ja hallintosäännön yksityiskohtaisempi valmistelu on perustunut.

Kaupunginhallitus antaa oman esityksensä valtuustolle maanantaina 23.1. ja lopullinen päätös tehdään viikkoa myöhemmin valtuustossa.

Lue lisää organisaatiouudistuksesta