Ajankohtaista

Rauma rakentaa energiatehokasta tulevaisuutta

Rauman kaupunki jatkaa osallistumistaan kansalliseen energiatehokkuussopimukseen ja on mukana myös tulevalla kaudella 2017–2025. Sopimuksen tavoitteena on parantaa toiminnan energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvaan energiaan liittyviä toimenpiteitä.

Rauma on sitoutunut tehostamaan omaa energiankäyttöään seuraavien yhdeksän vuoden aikana kahdessa vaiheessa, 4 prosenttia vuoteen 2021 mennessä ja 7,5 prosenttia (5039 MWh) vuoteen 2025 mennessä. Säästö lasketaan vuoden 2015 tasosta.

Rauma on ollut energiatehokkuussopimusten piirissä 1990-luvulta lähtien. Vuosille 2008–2016 tehdyn sopimuksen 9 prosentin (5755 MWh) energiansäästötavoitteen kaupunki on pääosin saavuttanut.

Suuri osa Rauman kaupungin omasta energiankäytöstä kuluu lämpönä ja valona kaupungin kiinteistöissä, kuten kouluissa, päiväkodeissa ja liikuntapaikoissa. Myös katuvalaistukseen, kuljetuksiin, katujen kunnossapitoon sekä veden, jäteveden ja kaukolämmön pumppauksiin käytetään merkittävä määrä energiaa.

‒ Energiatehokkuussopimuksen kautta olemme mukana Kioton pöytäkirjassa asetetun ilmastotavoitteen saavuttamisessa. Energiatietoisuuden välittäminen raumalaisille ja Raumalla toimiville yrityksille on myös osa Rauman HINKU-toimintaa, vt. talotoimen johtaja Kimmo Salminen toteaa.

Kustannustehokkuus on tärkeä osa sopimusta, sillä säästämällä energiaa säästyy myös rahaa. Energiatehokkuussopimukseen sitoutuneiden on mahdollisuus saada työ- ja elinkeinoministeriöltä 20–25 prosenttia energiatukea laadukkaille energiansäästöinvestoinneille.

Menossa olevalla energiatehokkuussopimuskaudella Raumalla on uusittu talviharjoitteluhallin valaistus led-valaisimiksi ja tehostettu valaistuksen ohjaustapaa. Näihin muutoksiin on saatu työ- ja elinkeinoministeriöltä energiatukea 20 prosenttia. Lisäksi harjoitusjäähallin valaistus on uusittu led-valaisimiksi, jäähallin ylä- ja alatorin ilmanvaihdon energiatehokkuutta on parannettu, kaupungintalon lämpöjohtoverkostoa on tasapainotettu ja Uotilan liikuntahalliin on lisätty lämmöntalteenotto peruskorjauksen yhteydessä.

Sopimuskaudella 2017–2025 Raumalla muun muassa kartoitetaan aurinkopaneelien asennusmahdollisuuksia kaupungin omiin kiinteistöihin. Lisäksi suunnitelmissa on Raumanmeren koulun ja Pyynpään alakoulun ilmastointikoneiden puhallinyksiköiden, rakennusautomaation energiatehokas saneeraus sekä led-valaistuksen käyttö katuvalaistuksen saneeraustyön yhteydessä.

Kunta-alan, elinkeinoelämän sekä kiinteistö- ja öljyalojen toimialakohtaiset sopimukset uusista energiatehokkuustavoitteista kaudelle 2017–2025 allekirjoitettiin 14.10.2016. Uuteen kunta-alan sopimukseen on sitoutunut 16 kuntaa. Kuntaliiton tavoitteena on saada kaikki kunnat ja kuntayhtymät mukaan uuteen sopimukseen. Edellisellä sopimuskaudella mukana oli 122 kuntaa ja 14 kuntayhtymää.