Ajankohtaista

Rauma sai käytännönläheisiä oppeja energiatehokkuustyön vertaisoppimispilotista

Aurinkopaneelit.

Rauman kaupunki lähti vuoden 2020 lopulla mukaan energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon vertaisoppimispilottiin. Pilotti päättyi kesällä 2021, ja kooste kuntien vertaisoppimisen tuloksista julkaistiin lokakuussa 2021. Rauma sai muilta kaupungeilta muun muassa toimintamalleja energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon edelleen edistämiseksi.

Kunnat tutustuivat pilotin aikana toistensa energiatehokkuustyöhön. Vertaisoppiminen tuotti vuoropuhelua toimintamallien tuomista mahdollisuuksista ja havaituista heikkouksista. Pilotissa keskityttiin neljään energiatehokkuustyön pääteemaan, jotka olivat johtajuus jastrateginen sitoutuminen, poikkihallinnollinen organisointi, toimeenpanon osa-alueet sekä kumppanuudet ja yhteistyö.

Vertaisoppimiseen osallistui kuusi energiatehokkuussopimuksessa mukana olevaa kuntaa – Hollola, Hyvinkää, Hämeenlinna, Oulu, Rauma ja Turku. Kunnat haastattelivat toisiaan arviointivierailuissa.

Jokainen kunta toteutti myös itsearvioinnin energiatehokkuustyön kehittämiskohteista ja sai päivästä arviointiraportin sekä palautteen.

– Rauman vahvuuksia ovat esimerkiksi hyvin järjestäytynyt energiatehokkuusryhmä, sataman ja yritysten osallistaminen sekä innokas ja aikaansaava ote energia-asioihin, energia- ja automaatioasiantuntija Matti Lehtonen kertoo.

Kehityskohteina mainittiin kaupungin muiden toimialojen KETS-toimenpiteet ja niiden mittaaminen sekä energiatehokkuusasioista viestiminen sisäisesti ja ulkoisesti.

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on kytkeä energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden käyttö osaksi kunnan strategiaa, johtamisjärjestelmiä ja toimintasuunnitelmia.

Tutustu kuntien energiatyön parhaisiin paloihin raportin avulla.