Ajankohtaista

Rauma sai rahoitusta ympärivuotisen elinvoimaisuuden kehittämiseen

Satakuntaliitto on myöntänyt Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitusta Rauman kaupungin Ympärivuotisesti elinvoimainen Rauma -hankkeen toteutukseen 1.6.2022–31.12.2024. Kaupunki haki yhteensä 100 000 euron rahoitusta. Kustannuksista 20 000 euroa katetaan kaupunginhallituksen myöntämällä omarahoitusosuudella.

Rahoitus on työ- ja elinkeinoministeriön maakuntien liitoille myöntämä määräraha, jota käytetään liittojen päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin.

– Tavoitteena on vahvistaa Rauman sekä samalla koko Satakunnan ympärivuotista saavutettavuutta, kiinnostavuutta sekä erilaisten toimijoiden osallistumismahdollisuuksia kehittämällä sekä fyysisiä että digitaalisia valmiuksia. Otamme tuen suurella ilolla vastaan, matkailupäällikkö Irene Villanen sanoo.

Hankkeen aikana tunnistetaan Rauman vetovoimakaudet toiminnan ja tuotteistuksen kehittämiseksi. Samalla edistetään kilpailukykyistä, laadukasta ja ympärivuotista kotimaan sekä kansainvälisen kysynnän tarpeita vastaavaa palvelu- ja tuotetarjontaa sekä toimialarajat ylittävää yhteistyötä.

– Ympärivuotisesti elinvoimainen Rauma -hankkeen pääkohderyhmä on paikallisyhteisö, erityisesti kulttuuri-, taide-, matkailu- ja tapahtuma-alojen toimijat, yritykset ja kolmas sektori. Kohderyhmään kuuluvat myös matkailijat ja muut alueesta kiinnostuneet toimijat. Hyödynnämme työssä kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -ohjelmaa ja sen periaatteita, Villanen kertoo.

Hankkeeseen kutsutaan mukaan raumalaisia yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita. Käytännön työ käynnistyy kesän jälkeen.