Ajankohtaista

Rauma satsaa talousarviossa kouluihin

Rauman kaupungintalon julkisivua edestä kuvattuna kesäaikaan. Sininen taivas taustalla.

Taloussuunnitelmakaudella 2018–2020 Rauman kaupunki keskittyy kouluinvestointeihin, varhaiskasvatuksen toimintaedellytysten parantamiseen sekä vanhuspalveluihin. Rauma tavoittelee 3,5 miljoonan euron ylijäämää vuonna 2018 ja 3,6 miljoonan ylijäämää vuonna 2019. Vuoden 2020 tulostavoite riippuu maakuntauudistuksen etenemisestä.

Kunnallisveroprosentti pysyy ennallaan 20 prosentissa.

‒ Talousarvioesityksen painopistettä on siirretty rohkeasti investointien toteuttamiseen, koska ennen sote- ja maakuntauudistusta hyödymme täysimääräisesti verorahoituksesta, kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa.

Valtionosuusjärjestelmää koskevien aikaisempien uudistusten myötä kaupungin valtionosuudet laskevat lähes 8 prosenttia eli 3,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 valtionosuudet ovat 42,7 miljoonaa euroa. Tämänhetkisten arvioiden mukaan kokonaisverotulot ovat 178,3 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 1,5 prosentin laskua vuoden 2017 ennusteeseen verrattuna. Lasku johtuu kunnallisverosta tehtävien vähennysten kasvusta ja edellisiltä vuosilta kertyvien tilitysten vähentymisestä. Yhteisöverojen arvioidaan pysyvän samalla tasolla tämän vuoden kertymän kanssa. Yhteensä verotuloilla ja valtionosuuksilla arvioidaan kertyvän 221 miljoonaa euroa.

‒ Seuraavalle kolmelle vuodelle suunniteltujen investointien kokonaismäärä on 108,5 miljoonaa euroa. Tavoitteenamme on tehdä vuosittain ylijäämäinen tilikauden tulos, jotta pystymme rahoittamaan suunnitellut investoinnit taloudellisesti kestävällä tavalla, kaupunginjohtaja Kari Koski sanoo.

Kaupungin investoinneista 60 prosenttia on tarkoitus rahoittaa omalla tulorahoituksella. Investointien rahoittaminen merkitsee koko taloussuunnitelmakaudella noin 43 miljoonan euron velanottoa. Velkaa otetaan ensi vuonna noin 13 miljoonaa euroa, mikäli investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Taloussuunnitelmakauden 2018–2020 suurimmat investoinnit ovat

  • Aronahteen ja Nanun koulut, 28 miljoonaa euroa
  • Pohjoiskehän koulu, 16,5 miljoonaa euroa
  • uimahalli, suunnitelmakaudella 8,3 miljoonaa euroa, kokonaiskustannusarvio 14‒16 miljoonaa euroa
  • Kaunisjärven vanhainkoti, 5 miljoonaa euroa
  • vuoropäiväkoti, 3,5 miljoonaa euroa

‒ Olemme nostaneet investointien kärkeen koulut, sillä haluamme taata kouluissa työskenteleville terveelliset ja turvalliset työympäristöt, Kari Koski toteaa.

Koulu- ja vuoropäiväkoti-investointien lisäksi vuonna 2018 esitetään lisäresursseja varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen noin miljoonalla eurolla. Käyttötalouden ja investointien lisäykset ovat suunnitelmakaudella yhteensä noin 52 miljoonaa euroa.

Leikkaussalitoiminnan siirtyminen 1.1.2018 sairaanhoitopiirille vähentää sosiaali- ja terveysvaliokunnan tuloja 0,6 miljoonalla eurolla ja menoja noin 3,1 miljoonalla eurolla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan esittämät kotihoidon vakanssien lisäykset sisältyvät esitykseen. Vanhuspalveluihin esitetään 20 uutta vakanssia, joista 14 lähihoitajaa kotihoitoon, 2 lähihoitajaa ja 1 sairaanhoitaja kotiutustiimiin, 2 sairaanhoitajaa ikääntyvien ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tukitiimiin sekä 1 lähihoitaja omaishoitoon.

Erikoissairaanhoidon osuutta on lisätty noin 1,1 miljoonalla eurolla, mikä vastaa sairaanhoitopiirin arviota Rauman erikoissairaanhoidon, yleislääketieteen päivystyksen ja sosiaalipalveluiden palveluostoista. Lisäksi ikääntyvien hoitoon, kotihoidon kehittämiseen, omaishoidon palkkioihin ja vanhuspalveluiden palvelusetelipalveluihin esitetään noin 280 000 euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on kaupunginhallituksen käsiteltävänä 23.–24.10. ja 6.11. Vuoden 2018 talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuustossa 11.12.

Liitteenä 23.10. tiedotustilaisuuden esitysaineisto