Rauma tarjoaa kesätöitä mahdollisuuksien mukaan

Liikkuva matkailuneuvoja Vanhassa Raumassa kartta kädessä

Rauman kaupunki on keskiviikkona 1.4. ohjeistanut esimiehiään kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. Kaupungin linjaus on, että varsinkin 14–17-vuotiaiden nuorten kesätyöt pyritään järjestämään normaaliin tapaan. Myös nuorten kesätyöviikot halutaan järjestää, mikäli se on koululaisten loman aikana mahdollista.

Joidenkin kesätyöpaikkojen täyttämistä hankaloittaa se, että kaupungilla on tarve työllistää niitä omia työntekijöitä, joiden työnteko on koronavirustilanteen takia keskeytynyt. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että monen kaupungin toimipisteen toiminta on keskeytetty tai työntekijöitä on siirtynyt etätöihin.

Toimistotyön harjoittelijoiden palkkaaminen on hankalaa, jos etätyömääräykset ovat voimassa kesätyön aikana. Myöskään niihin toimintoihin, joiden tiedetään olevan keskeytettynä vielä kesätyön aikana, ei oteta työntekijää, vaan kesätyö joudutaan peruuttamaan.

Sijaisuudet ja projektiluonteiset tehtävät säästetään ensisijaisesti kaupungin omille työntekijöille, jotka ovat yt-menettelyn piirissä tai joiden työ on keskeytynyt valtioneuvoston sulkemispäätösten takia. Jos kaupungin henkilöstöpankista ei löydy sopivaa työntekijää, kesätyöntekijä voidaan ottaa hoitamaan sijaisuutta tai projektia.

─ Tilanne on poikkeuksellinen ja aika kimurantti, koska emme voi luvata täyttävämme kaikkia paikkoja, joihin kesätyöntekijöitä haettiin. Koronatilanteen kehittyminen ja valtioneuvoston tulevat linjaukset ratkaisevat paljolti mahdollisuuksiamme työllistää. Jos joku on kuitenkin jo saanut kotiin päätöksen valinnastaan eikä tuleva työpaikka ole suljettuna, työstä on kirjallinen tai suullinen sopimus ja kesätyöntekijä on ilmoittanut ottavansa paikan vastaan, pyrimme kesätyöpaikan järjestämään, henkilöstöjohtaja Marika Alho-Malmelin kertoo.

Kesätyöntekijän palkkaamisen ehdoton edellytys koko kaupunkiorganisaatiossa on, että perehdytys, työn ohjaus ja esimiestyö pystytään hoitamaan asianmukaisesti. Turvallisuusasiat on myös oltava kunnossa. Selkeä edellytys on myös se, että työtehtävä on edelleen olemassa eikä työpaikan toimintaa ole keskeytetty.