Ajankohtaista

Rauma tukemassa nollapäästötavoitteeseen tähtäävää pohjoismaista ilmastoaloitetta

Rauman kaupungin Hinku-logo.

Suomen ympäristökeskus on kannustanut Hinku-kuntia tukemaan pohjoismaisen Climate Leadership Coalition -yhteistyöverkoston kanssa laadittua aloitetta. Siinä on esitetty Euroopan Unionille päivitettyjä tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Myös Rauman kaupunki lähti Hinku-kuntana tukemaan aloitetta.

– Mukaan lähteneitä toimijoita kannustetaan asettamaan nollapäästötavoite vuoteen 2050 mennessä tai jo aiemmin, jos IPCC:n (International Panel on Climate Change) esiintuomat tutkimustulokset niin osoittavat, ympäristösuojeluinsinööri Tuija Kailaste kertoo.

Tavoitteena on sopia sitovasta hiilibudjetista jäljellä oleville kasvihuonekaasuille, sisältäen päästövähennykset ja -nielut. Lisäksi päivitetään vuosille 2030 ja 2040 aiemmin asetut tavoitteet yhteen uuden nollapäästötavoitteen mukaan.

EU:n komissio valmistelee pitkän aikavälin ilmastostrategiaansa samaan aikaan ilmastoaloitteen kanssa.

Aloitetta tukevat toimijat

Tiesitkö?

  • Hiilineutraali tarkoittaa tuotetta, yritystä, kuntaa tai valtiota, joka tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy sitomaan. Hiilineutraalin tuotteen hiilijalanjälki on koko elinkaaren ajalta nolla.
  • Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta on yhteiskunta, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä eikä jätettä, ja joka tulee toimeen sillä osuudella yhden maapallon tuottamista luonnonvaroista, joka sille kuuluu.
  • Tällainen yhteiskunta ei ylitä maapallon ekologista kantokykyä. Kiertotalous vastaa molempiin haasteisiin – lisää resurssiviisautta ja edistää hiilineutraaliutta.

Lähde: Sitra