Ajankohtaista

Raumalaiset aikaisempaa tyytyväisempiä kotikaupunkiinsa

Rauma ilmakuva kanalista

Rauman kaupungin palveluista tehdyn kuntalaiskyselyn mukaan raumalaisten kokonaistyytyväisyys asuinkuntaansa on parantunut verrattuna vuoden 2012 tuloksiin. Eniten tyytyväisyys on lisääntynyt muun muassa hammaslääkäripalveluihin, lasten leikkipaikkoihin ja vanhusten kotihoitoon. Eniten tyytyväisyys on vähentynyt esimerkiksi kansalaisopistoon, vesistöjen puhtauteen ja ammatilliseen koulutukseen.

Asuinkuntaindeksi nousi, kouluarvosana 7+

Kokonaistyytyväisyyttä mitattiin laajalla asuinkuntaindeksillä, jossa on huomioitu 54 erilaista palvelua. Rauman indeksi on 3,57 asteikolla 1–5. Kuuden vertailukaupungin kesken Rauma sijoittuu jaetulle kolmannelle sijalle Kemin ja Nurmijärven jälkeen ja on tasapisteissä Turun kanssa. Rauman asuinkuntaindeksi on noussut edellisen mittauksen indeksistä 3,43 indeksiin 3,57. Kouluarvosanalla 4–10 mitattuna Rauman keskiarvo oli nyt 7,24.

Rauman asuinkuntaindeksiä on tarkasteltu myös kuntaliitosalueittain. Tässä tarkastelussa ykköseksi nousee entinen Lappi, jossa asuvat ovat hiukan tyytyväisempiä Rauman palveluihin kuin kaikki raumalaiset keskimäärin. Entisen Kodisjoen asukkaiden tyytyväisyys on hieman alhaisemmalla tasolla kuin koko kaupungin.

Paljon positiivisia muutoksia edelliseen mittaukseen

Eniten tyytyväisyys on kasvanut hammaslääkäripalveluihin, vuokra-asuntojen saantiin, lasten leikkipaikkoihin, pientalotonttien saantiin, vanhusten kotihoitoon ja yleisten alueiden siisteyteen. Tyytyväisyys on puolestaan vähentynyt kansalaisopiston palveluihin, vesistöjen puhtauteen, nuorten ammatilliseen koulutukseen, sisäliikuntatiloihin, urheilu- ja pelikenttiin sekä asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden sijaintiin.

– Jos verrataan tuoreen tutkimuksen tuloksia viimekertaiseen, ovat positiiviset muutokset selkeästi isompia kuin heikentyneet tulokset. Iso harppaus parempaan on otettu esimerkiksi hammaslääkäripalveluissa parantamalla työnorganisointia ja ottamalla käyttöön esimerkiksi Suu kerralla kuntoon -toiminta ja tekstiviestimuistutukset. Kokonaisuutena katsoen raumalaiset ovat entistä tyytyväisempiä kaupungin toimintaan palvelujen tuottamisessa, kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarinen kertoo.

Kirjasto paras, julkinen liikenne heikoin

Parhaimmat arvosanat raumalaisilta saavat kirjastopalvelut. Viiden parhaan joukkoon nousevat myös pelastustoiminta, asuinalueen turvallisuus, kuntoradat ja ulkoilureitit sekä yleinen järjestys ja turvallisuus.

Heikoimmat arvosanat annettiin julkiselle liikenteelle, terveyskeskuksen lääkäripalveluille ja vuodeosastolle, kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksille sekä vanhusten asumis- ja laitospalveluille.

Vaikka terveyskeskuksen lääkäripalvelut ja vuodeosastopalvelut sekä vanhusten asumis- ja laitospalvelut saivatkin heikoimmat arvosanat, oli tyytyväisten osuus Raumalla korkea vertailukaupunkien keskiarvoon nähden.

Kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarinen.
Kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarinen.

Yritystoiminnan tukeminen hoidettu entistä paremmin

Kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarista lämmittää erityisesti raumalaisten tyytyväisyys yritystoiminnan edistämiseen. Tyytyväisyysindeksi nousi edellisen mittauksen indeksistä 3,67 indeksiin 3,85. Yritystoiminnan edistämistä piti hyvin hoidettuna 48 prosenttia vastaajista. Osuus on vertailuryhmän keskiarvoon nähden korkea, ja se nousi edellisestä tutkimuskerrasta kaksi prosenttiyksikköä.

– Lämmittäähän se, että kuntalaisetkin antavat kaupungin elinkeinopoliittisille toimenpiteille hyvät arvosanat. Samanlaista palautetta on saatu jo pitkään elinkeinoelämän edustajilta, Saarinen sanoo tyytyväisenä.

1500 raumalaista sai keväällä kaupungilta kyselyn, jossa pyydettiin arvioimaan kaupungin tuottamia palveluita. Palautetta tarvittiin ennen kaikkea taustatiedoksi uuden kaupunkistrategian laatijoille. Vastaajat valittiin satunnaisesti 18–79-vuotiaista raumalaisista. Kyselyn toteutti FCG, ja vastausaktiivisuus oli 33,6 prosenttia.

Kaupungin päättäjät ja johtoryhmät ovat tutustuneet vastauksiin strategian valmistelun yhteydessä, ja seuraavaksi tutkimuksen tulokset käsitellään tarkastuslautakunnassa 14.12. Sen jälkeen raportti lähtee toimialojen tarkasteluun.