Raumalaiset ovat tyytyväisiä kaupungin tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin

Pesäpalloa pelaava tyttö.

Raumalaisten liikuntatottumuksia ja tyytyväisyyttä liikuntapaikkoihin ja -palveluihin kartoitettiin 3.–29.2. neljän erilaisen kyselyn avulla. Kyselyt kohdennettiin aikuisille ja ikäihmisille, lapsille, nuorille sekä erityisliikunnan palveluja käyttäville. Kaikkiaan kyselyihin tuli yhteensä 1713 vastausta.

Aikuiset aktiivisia liikkujia

Aikuisille kohdennettuun liikuntakyselyyn vastasi 1231 henkilöä. Vastaajista 46 prosenttia kertoi liikkuvansa 3-4 päivänä viikossa ja 28 prosenttia sitä useammin.

– Kyselyyn vastanneet ovat selvästi keskimääräistä aktiivisempia liikkujia. Yli puolet vastanneista liikkuu 30-60 minuuttia kerrallaan, liikuntaneuvoja Auli Kouru kertoo.

Suosituimpia aikuisten liikuntamuotoja ovat kävely ja lenkkeily, kuntosalilla käynti, vesiliikunta, pyöräily sekä ryhmäliikuntatunnit. Ajan ja motivaation puute ovat yleisimpiä liikkumattomuuden syitä. Vastaajista 84 prosenttia on tyytyväisiä kaupungin ulkoliikuntapaikkoihin ja 82 prosenttia pitää sisäliikuntaolosuhteita hyvänä. Etenkin vanhemmat ikäluokat kokevat liikuntapaikat riittäviksi harrastukselleen.

– Lähdepellon liikunta-alueen sekä erilaisten maastoreittien kehittäminen nousivat vastauksissa esiin. Myös uimahallin tärkeys korostui kaikkien ikäryhmien vastauksissa tasaisesti, Kouru sanoo.

Lapset ja nuoret liikkuvat myös vapaa-ajalla

7–12-vuotiaiden lasten liikuntakyselyyn saapui 230 vastausta. Lähes puolet eli 46 prosenttia vastaajista kulkee koulumatkat pyörällä ja 42 prosenttia taittaa koulumatkat kävellen.

Lapsista 86 prosenttia kertoo harrastavansa liikuntaa. Yli puolet eli 57 prosenttia lapsista kokee, että Raumalla on hyvät mahdollisuudet liikkua. Lasten harrastuksista suosituimpia ovat muun muassa jalkapallo, uinti, ratsastus ja jääkiekko. Alakoululaiset liikkuvat viikossa keskimäärin 6,7 tuntia.

13–18-vuotiaiden nuorten liikuntakyselyyn vastasi 218 henkilöä. Heistä 51 prosenttia kulkee kouluun pyörällä. Toiseksi suosituin kulkuväline on auto tai muu moottoriajoneuvo.

Nuorten keskuudessa suosittuja liikuntalajeja ovat muun muassa kuntosali, lenkkeily ja koripallo. Nuorista 78 prosenttia harrastaa liikuntaa.

Raumalaisilla 6.-9.-luokkalaisilla on mahdollisuus hyödyntää nuorisopassi Färmiä, joka tarjoaa erilaisia liikunta- ja kulttuurietuja. Vastaajista 24 prosenttia kertoi ladanneensa passin, ja 45 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei passi ole käytössä heidän ikäryhmälleen.

– Vastauksissa toivottiin, että nuorisopassiin lisättäisiin etuja Rauman kuntosaleille. Passi haluttaisiin käyttöön myös nuoremmille lapsille, liikuntaneuvoja Iida Elonen sanoo.

Liikuntapaikkojen esteettömyys koetaan hyväksi

Erityisliikunnan palveluja käsittelevään kyselyyn tuli 34 vastausta. Kyselyyn vastanneista 62 prosenttia oli erityisliikunnan asiakkaita, kuusi prosenttia huoltajia ja kolme prosenttia avustajia tai henkilökuntaa. 29 prosenttia vastaajista oli yhdistysten edustajia.

Suurin osa vastaajista eli 74 prosenttia on tyytyväinen Rauman liikuntapaikkojen esteettömyyteen. Tällä hetkellä erityisliikunnan asiakkaat harrastavat muun muassa jumppaa, uintia, sisäcurlingia ja erilaisia pallopelejä.

Kyselystä saatujen tulosten mukaan 79 prosenttia vastaajista on tyytyväisiä Raumalla tarjottaviin erityisliikunnan mahdollisuuksiin. Kehitysehdotuksena Raumalle toivottiin paikkoja, joissa kuntoilua voisi harrastaa ilmaiseksi. Myös harrastustarjonnan monipuolistamista kaivattiin ja avustajan mukanaolo harrastuksissa koettiin tärkeäksi.

Liikuntakyselyjen tulosraportit ovat katsottavissa kokonaisuudessaan liikuntapalvelujen nettisivuilla.