Ajankohtaista

Raumalaiset yksinyrittäjät voivat nyt hakea koronatukea kaupungilta

Keltainen huutomerkki sinisellä Rauma-tunnustaustalla.

Raumalaiset yksinyrittäjät voivat nyt hakea tukea toimintansa harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen koronavirustilanteessa. Tukihakemus tehdään sähköisesti osoitteessa www.rauma.fi/yksinyrittajatuki.

2000 euron suuruisen tuen tarkoituksena on auttaa yksinyrittäjien toimintaa taloudellisesti pandemian aikana ja sen jälkeen. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välisenä aikana. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Avustusta voi hakea Raumalla taloudellista toimintaa harjoittava päätoiminen yksinyrittäjä. Yrittäjän YTJ-rekisterin mukaisen kotipaikan tulee olla Rauma. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Tähän kuuluvat myös freelance-muotoiset yrittäjät. Tuen ehtona on yrittäjän osoittama merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronavirustilanteen takia.

Tuen hakua varten yrittäjältä pyydetään muun muassa seuraavat tiedot:

  • Y-tunnus tai henkilötunnus, jos Y-tunnusta ei ole
  • YEL-vakuutusnumero
  • Yritystoiminnan aloitusajankohta
  • Pankkiyhteys (IBAN)
  • Tiedot julkisten tahojen yrittäjälle mahdollisesti myöntämästä de minimis -tuesta kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana: tuen myöntäjä, tuen määrä euroissa ja myöntämispäivämäärä. Jos kyseessä on ollut de minimis -tuki, siitä on ilmoitettu tukipäätöksessä
  • Viimeisin tilinpäätös tai viimeisin veroilmoitus (sähköisenä liitteenä)
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020 (sähköisenä liitteenä)
  • Verovelkatodistus tai Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi (sähköisenä liitteenä)

Suomen hallitus suuntaa yksinyrittäjien tukiin yhteensä 250 miljoonaa euroa. Kunnille tuo summa jaetaan laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kun kunnassa on yksinyrittäjiä. Rauman kaupungin osuudeksi tulee noin 1 641 000 euroa, jonka kaupunki hakee työ- ja elinkeinoministeriöstä valtionavustuksena.