Ajankohtaista

Raumalaisilla mahdollisuus tutkituttaa maksutta ruokasienten ja kalojen radioaktiivisuuspitoisuuksia

Sienestyskauden saalista

Rauman ympäristöterveydenhuolto tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden tutkituttaa ilmaiseksi ruokasienten ja kalojen radioaktiivisuuspitoisuuksia. Sieninäytteet tulee toimittaa terveysvalvonnan toimistoon lokakuun loppuun mennessä ja kalanäytteet marraskuun loppuun mennessä.

Ympäristöterveydenhuolto seuraa säännöllisesti kaupungin alueelta kerättyjen metsäsienten ja pyydettyjen kalojen radioaktiivisuuspitoisuuksia. Elintarvikkeissa esiintyy edelleen vuonna 1986 tapahtuneesta Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita, joista merkittävin on cesium-137. Rauman alueen laskeuma vastasi valtakunnallista keskiarvoa.

Sienien tavanomaisesta kulutuksesta ei haittaa terveydelle

Raumalta kerätyissä sienissä on aikaisemmissa tutkimuksissa todettu vaihtelevia radioaktiivisuuspitoisuuksia. Sienten radioaktiivisuus vaihtelee alueiden ja sienilajien välillä. Radioaktiivisen cesiumin pitoisuus voi olla joissain sienissä korkea ja ylittää myytäville tuotteille suositellun enimmäisrajan. Tavanomaisesta kulutuksesta, eli noin 1,5 kiloa vuodessa, ei kuitenkaan kerry huomattavaa säteilyannosta verrattuna suomalaisen keskimääräiseen kokonaissäteilyannokseen. Sieniä voi näin ollen huoletta käyttää ravinnoksi myös Rauman alueella.

Tutkittavaksi tuotavien sienten tulee olla Rauman alueen metsistä poimittuja ruokasieniä. Yhteen näytteeseen tulevien sienten on oltava samaa lajia. Ympäristöterveydenhuoltoon toivotaan tutkittavaksi ensisijaisesti rouskuja, orakkaita, kangastatteja, kehnäsieniä ja mustavahakkaita, joihin cesiumia tiedetään kertyvän eniten.

Yhden sieninäytteen kokonaispaino on vähintään 200 grammaa. Näytteitä tuotaessa tulee ilmoittaa sienten poimintapaikka, -ajankohta ja sienilaji. Sienten on oltava kokonaisia.

Sieninäytteitä on tarkoitus tutkia korkeintaan 15 kappaletta eri puolilta kaupungin aluetta. Sama sienestäjä voi tarjota tutkittavaksi useampiakin sieninäytteitä.

Kalanäytteitä toivotaan vanhoista petokaloista

Rauman alueelta kalastetuista kaloista on aikaisempina vuosina saatu huomattavasti vähemmän tutkittuja näytteitä kuin sieninäytteistä. Tutkituissa kaloissa radioaktiivisuupitoisuudet ovat kuitenkin olleet matalia.

Tutkittavaksi tuotavien kalojen tulee olla pyydetty Rauman vesialueilta joko järvestä tai merestä. Ympäristöterveydenhuoltoon toivotaan tuotavan tutkittavaksi ensisijaisesti suuria ja vanhoja petokaloja, kuten hauki, kuha tai suuri ahven.

Näytteen yhteydessä tulee ilmoittaa kalojen pyyntipaikka, -ajankohta ja kalalaji. Kalat kannattaa tuoda mahdollisimman tuoreena ja käsittelemättömänä. Suurista kaloista suolet ja sisälmykset voi poistaa ennen näytteen toimittamista. Yhden kalanäytteen painon tulisi olla vähintään 500 grammaa. Näyte voi koostua useammasta saman lajin kalasta. Kalanäytteitä on tarkoitus tutkia korkeintaan kymmenen.

Näytteet toimitetaan ympäristöterveydenhuollon toimistoon

Näytteet toimitetaan Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuollon toimistoon. Toimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–11 ja klo 13–15, käyntiosoite Lensunkatu 9. Toimisto on suljettu maanantaina 12.11.

Ennen näytteen tuomista on hyvä olla yhteydessä toimistosihteeri Sari Aikkoon, puh. 02 835 2945. Näin vältytään turhilta käynneiltä, jos näytekiintiö on jo saatu täyteen.

Näytteen toimittaja saa tuomistaan näytteistä tutkimustulokset tutkimuksen jälkeen. Näytteen saa halutessaan noutaa takaisin. Jos näytteitä saadaan riittävästi tutkittavaksi, tutkimusten tuloksista julkaistaan joulukuussa yhteenveto Rauman kaupungin nettisivuilla.