Ajankohtaista

Raumalaisilta kerätään ideoita saariston kehittämisen tueksi

Purjevene merellä.

Rauman kaupunki kerää mielipiteitä Rauman saaristosta virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikkana sähköisen kyselyn avulla 14.–26.9., osoitteessa link.webropol.com/s/saaristokysely. Kysely on osa tulevaa suunnitelmaa, joka määrittelee Rauman saariston kehittämisen suuntaviivat seuraaviksi vuosiksi.

– Tavoitteena on monipuolistaa saaristoa siten, että paikallisilla asukkailla sekä vierailijoilla olisi enemmän mahdollisuuksia viihtyä siellä – unohtamatta herkkien luontoalueiden, kasviston ja eläimistön suojelemista, matkailupäällikkö Irene Villanen sanoo.

Saariston kehittämissuunnitelman laatiminen aloitettiin keväällä, jolloin tehtiin alkukartoitus saariston palveluista, rakenteista ja toimijoista. Myös saaristossa toimivilta yrityksiltä ja yhteisöiltä tiedusteltiin heidän näkemyksiään ja tarpeitaan saariston nykytilaan ja sen tulevaisuuteen liittyen.

– Kehittämissuunnitelman pitkän tähtäimen tavoitteena on Rauman ja Rauman saariston vetovoimaisuuden, viihtyisyyden ja saavutettavuuden edistäminen, Villanen tiivistää.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.–31.12.2021. Sen aikana kootaan saariston matkailun kehittämisen tietosisältö, joka tukee päätöksentekoa, saariston matkailun liiketoimintasuunnittelua ja markkinointia sekä kaupungin maankäyttöä alueella. Rauman saariston kehittämissuunnitelman laatimista rahoittaa Leader Ravakka. Kokonaisbudjetti on noin 32 000 euroa, josta tuen osuus on 70 prosenttia.