Ajankohtaista

Raumalaisten suojatiekäyttäytymistä selvitetään kyselyn avulla 1.–21.10.

Otan koulu Urheilukadulta

Rauman liikenneturvallisuustyöryhmä toteuttaa 1.–21.10. sähköisen kyselyn, jonka avulla kartoitetaan suojatiekäyttäytymistä ja siihen liittyviä haasteita Raumalla.

Liikenneturvallisuustyöryhmä haluaa aktiivisesti edistää suojateiden turvallisuutta. Kysely keskittyy erityisesti suojatiekäyttäytymiseen liittyviin epäkohtiin kaupunkialueella.

– Vastaajia pyydetään pohtimaan nykyisiä suojatiekäyttäytymisen ongelmia ja niiden parantamismahdollisuuksia eri liikkujaryhmien näkökulmista. Haastavia paikkoja toivotaan osoitettavan myös kartalta, Rauman kaupungin suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja kertoo.

Kysely toteutetaan Strafica Oy:n toimesta. Liikenneturvallisuustoimija Tapio Kinnunen muistuttaa, että suojateiden turvallisuusongelmien taustalla on sekä eri osapuolten toimintaan että liikenneympäristöön liittyviä tekijöitä.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa https://forms.strafica.fi/rausuojatie. Tulokset julkaistaan marraskuussa.