Ajankohtaista

Raumalla tehdään kokeiluja pyöräilijöiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Havainnekuva Ilvaninkadun maalatusta pyöräkaistasta.

Raumalla sovelletaan kesän aikana käytäntöön uuden tieliikennelain tuomia ratkaisuja. Liikenteen turvallisuuteen liittyviä kokeiluja tehdään Ilvaninkadulla, Isopoikkikadulla, Karpalotiellä ja Sahanpolulla.

– Tulevat turvallisuuskokeilut koskettavat erityisesti pyöräilijöitä. Toteutamme pyöräkatuja, -kaistoja ja pyöräilijän ylityspaikan. Syksyllä keräämme kokeiluista kokemuksia kaupunkilaisilta ja koululaisilta. Tavoitteena on, että kokeiluista saadaan pysyviä liikenneratkaisuja, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja kertoo.

Ilvaninkadulle maalataan lyhyt pyöräkaista

Ilvaninkatu on yksisuuntainen katu, jossa kuitenkin pyöräillään nykyisin molempiin suuntiin. Tänä kesänä yksisuuntaisella kadulla sallitaan kaksisuuntainen pyöräliikenne. Katuosuuden alkuun ja loppuun merkitään lyhyt pyöräkaista. Pyöräkaista on 20 metriä pitkä ja se maalataan punaiseksi. Pyöräilijöiden kulkusuunnat osoitetaan nuolilla.

– Uusi järjestely ohjaa myös autoliikenteen ryhmittäytymistä niin, ettei pyöräliikenteen eteneminen risteyksen läheisyydessä häiriinny, Pajuoja sanoo.

Isopoikkikadulla sallitaan pyöräily molempiin suuntiin

Isopoikkikatu on yksisuuntainen katu Vanhassa Raumassa, jossa pyöräillään nykyisin jonkin verran yksisuuntaisuutta vastaan. Kadulla sallitaan kokeilun myötä kaksisuuntainen pyöräliikenne. Pyöräkaistalle maalataan oma reunaviiva koko kadun matkalta. Autoilijoille katu on jatkossakin yksisuuntainen.

Kuninkaankadulta poistetaan kokeilun mahdollistamiseksi Isopoikkikatua edeltävä pysäköintipaikka. Pysäköintipaikka on pois käytöstä kokeilun ajan ja sen tilalle asennetaan merkki, joka varoittaa oikealta tulevasta pyöräilijästä.

Karpalotie saa korotetun pyörätien jatkeen

Karpalotiellä on suojatie, joka on sijoitettu noin 20 metriä ennen varsinaista liittymää. Karpalotien ylittämiseen liittyvät väistämisvelvollisuudet ovat nykyisin epäselvät. Kesän aikana vanha suojatie korvataan pyöräilijän ylityspaikalla, joka on rakenteellisesti korotettu pyörätien jatke. Väistämisvelvollisuus on autoilijalla.

Sahanpolku muutetaan pyöräkaduksi

Sahanpolku on yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä, jolla myös huolto- ja tontille ajo on sallittu. Pysäköinnin järjestäminen kadulla on todettu haastavaksi. Sahanpolku on keskeinen osa Rauman pyöräreitistöä. Kokeilun myötä Sahanpolku muutetaan pyöräkaduksi. Autoliikenne sallitaan kadulla pyöräilyn ehdoilla. Pysäköinti on sallittua vain merkityillä paikoilla ja huoltopysäköinti on aikarajoitettua.

– Pyöräkadun ajoradan keskelle maalataan katkoviiva, joka erottaa pyöräilijöiden ajosuunnat. Reunaviivan avulla maalataan oma tila myös jalankulkijoille. Pyöräkatu perustetaan Häpläntieltä Siikapolulle asti, Pajuoja kertoo.

Kokeiluvaiheessa Sahanpolun pyöräkatua ei vielä maalata punaiseksi. Punaista päällystystä harkitaan ajoneuvoliikenteen osuudelle, mikäli kokeilusta päädytään pysyvään ratkaisuun.

Tehdyistä ratkaisuista kerätään kokemuksia ja palautetta elokuussa julkaistavalla kyselyllä.

Rauman liikennekokeiluissa tehdään yhteistyötä Liikenneturvan kanssa.

Havainnekuva, Ilvaninkadun liikennekokeilu

Havainnekuva, Isopoikkikadun liikennekokeilu

Havainnekuva, Karpalotien liikennekokeilu

Havainnekuva, Sahanpolun liikennekokeilu