Ajankohtaista

Raumalla tehdään töitä matalien päästölukemien eteen

Ilmakuva Rauman keskusta-alueelta.

Rauman päästötilanne on ympäristönsuojeluinsinööri Tuija Kailasteen mukaan hyvällä mallilla. Laaja kaukolämpöverkosto edistää energiatehokkuutta positiivisesti. Tulokset vuodelta 2016 sekä uusi ennakkotietomateriaali Rauman päästötilanteesta vuodelta 2017 ilmestyvät lähikuukausien aikana.

Laaja kaukolämpöverkosto, uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen kaukolämpölaitoksella sekä jäteveden yhteiskäsittely jätevedenpuhdistamolla tukevat alhaista päästölukemaa. Lähialueen kuntiin verrattuna Rauman päästöt ovat asukasta kohden 90 kiloa, kun esimerkiksi Porissa vastaava lukema on 128 kiloa.

Raumalla suurin osa päästöistä muodostuu erillislämmityksestä ja tieliikenteestä. Myös raskas teollisuus kuormittaa ilmastoa. Vähiten päästöjä aiheutuu maataloudesta ja jätehuollosta. Erillislämmityksen osuus kuitenkin pienenee selvästi kesäaikana.

Rauman kaupunki kuuluu Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen. HINKU-kuntana myös Rauman tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vertailukohteena on vuoden 2007 päästötaso.

Raumalaiset yritykset innostuneita energiatehokkuudesta

HINKU-hankkeen myötä myös raumalaiset yritykset ovat huomioineet toiminnassaan yhä enenevässä määrin kasvihuonepäästöt ja energiatehokkuuden. Raumalla on tällä hetkellä jopa 46 yritystä, joilla on oikeus käyttää HINKU-logoa.

– Yrityksille tehtävät päästölaskelmat ja -kartoitukset ovat koko Suomessa ainutlaatuisia, joten tässä suhteessa Rauma on selvästi edelläkävijä. Yritysten HINKU-innostus tukee hyvää ja kestävää kaupunkikehitystä, Kailaste kertoo.