Rauman 4.-9. -luokkalaiset saavat Chromebook-tietokoneet käyttöönsä syksyllä

kädet tietokoneen näppäimistöllä

Rauman kaupungin sivistysvaliokunta hyväksyi keskiviikkona 24.6. esityksen, jonka mukaan kaupungin järjestämässä perusopetuksessa olevat 4.-9. -luokkalaiset oppilaat saavat käyttöönsä Chromebook-tietokoneet. Samalla heidän opettajansa saavat Chromebook-työkoneet. Koneiden hankinta tulee parantamaan peruskoulujen valmiuksia digiopetukseen merkittävästi.

– Tietotekniset taidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja, ja samalla sekä oppimisen kohde että väline. Perusopetuksessa on taattava, että kaikilla oppijoilla on samanlaiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan. Näitä taitoja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän niin opinnoissa, työelämässä kuin arjessakin, sivistystoimialan johtaja Soile Strander toteaa.

Hankintaa on valmisteltu yhteistyössä perusopetuksen ja tietohallinnon kesken vuoden alusta alkaen. Leasing-sopimuksella hankittavia laitteita tulee oppilaille 1980 ja opettajille 250 kappaletta. Laitteet hankitaan leasing-sopimuksella. Ne tulevat käyttöön asteittain syksyn aikana, koska uusien laitteiden ja oppimisympäristöjen käyttöönotto vaatii paljon työtä teknisesti sekä henkilöstön koulutuksessa.

– Kaksi opettajaa irrottautuu omasta työstään ensi lukuvuodeksi kollegoidensa digimaailman tutoropettajiksi. Se on todella tärkeä tuki opettajien koulutuksessa. Oppilaat tarvitsevat myös opastusta ja ohjausta laitteiden käytössä. Paljon on siis työtä vielä edessä, mutta innostunein mielin menemme uutta kohti, opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto kertoo.