Ajankohtaista

Rauman Energia rakentaa säävarmaa sähköverkkoa Otan ja Polarin alueilla

Otan asuinalueen taloja.

Rauman Energia saneeraa Otan ja Polarin alueiden sähköverkot kesän ja syksyn aikana. Saneeraus toteutetaan maakaapeloimalla, jolloin myös vanhat ja huonokuntoiset pylväät sekä ilmajohdot puretaan. Rauman kaupunki uusii samalla kaivureiteillä olevat katuvalaisimet ja DNA kaapeloi televerkkoaan.

Kadut ovat ahtaita ja liikkuminen alueilla tulee olemaan hankalampaa kuin normaalisti.

Rauman Energia on viime vuosina tehnyt merkittäviä investointeja säävarmaan sähköverkkoon. Vuoteen 2020 mennessä Rauman Energian suunnitelmissa on investoida noin kolme miljoonaa euroa joka vuosi, jonka jälkeen maakaapelin osuus koko Rauman Energian jakeluverkosta on 80 prosenttia. Asemakaava-alue on tällöin lähes kokonaan maakaapeloitu.

Otan alueen sähkötöiden kartta
Otan alueen sähkötöiden kartta 2
Polarin alueen sähkötöiden kartta