Ajankohtaista

Rauman ja Porin yhdistävän Satametro-hankkeen suunnittelu käynnissä

Satametro havainnekuva

Rauman ja Porin kaupunkien välille suunnitellaan yhteistä metrolinjaa. Naapurikaupungit yhdistävällä Satametro-hankkeella on positiivisia ja kauaskantoisia vaikutuksia esimerkiksi matkailun, uusien asukkaiden, työpaikkojen sekä elinkeinoelämän kannalta. Satametron lopullinen hankesuunnitelma valmistuu syksyn aikana.

Noin 49,6 kilometriä pitkän maanalaisen tunnelin suuaukko sijoittuu Raumalla Kanalin Länsirannan tontille. Tunnelin sisäänkäynti sovitetaan alueelle myöhemmin rakennettavan uuden kauppakeskuksen ja linja-autoaseman yhteyteen. Pysäkin nimeksi on tulossa Rauma Maaalusembysäk.

Porin päässä tunneli toteutetaan matkakeskuksen porttaalitunnelin yhteyteen. Pysäkin nimeksi on kaavailtu Porin Satametroporia.

Rauman kaupungilla hanke on otettu avosylin vastaan. Metrolinja tukee myös Rauman henkilöjunaliikenteen käynnistämistä koskevaa tavoitetta. Henkilöliikenteen kehittäminen on yksi kaupungin edunvalvonnan kärkihankkeista.

– Uskon, että monet raumalaiset odottavat innolla hankkeen käynnistymistä ja varsinkin linjan aukeamista. Toimivat joukkoliikenneyhteydet ovat elinehto myös Rauman tulevaisuuden kehitykselle. Nopea linja lähentää Raumaa ja Poria entisestään, ainakin ajallisesti, Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa.

Myös Porissa odotetaan hankkeen käynnistymistä.

– Porin kaupungin brändikin sen sanoo: Pori suosii rohkeaa. Hanke on paitsi ainutlaatuinen missä mittakaavassa tahansa, mutta se tuo samalla myös merkittäviä synergiaetuja kaupunkien välille. Kilpailu ja vastakkainasettelu pysykööt jääkiekkokaukalossa ja koittakoon hedelmällisen yhteistyön aika, Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen suitsuttaa.

Helsingin ja Tallinnan välisen rautatietunnelin suunnittelussa mukana oleva porilaislähtöinen Peter Vesterbacka hehkuttaa kunnianhimoista satakuntalaishanketta ja on myös valmis tarjoamaan omaa asiantuntemustaan hankkeen tiimoilta.

– Olen äärimmäisen ylpeä kaupunkien ennakkoluulottomasta rohkeudesta lyödä kättä yhteen tämän historiallisen hankkeen muodossa, joka hakee vertaistaan jopa pohjoismaisessa mittakaavassa. Koko Suomi kääntää nyt katseensa Satakuntaan, Poriin ja Raumaan, Vesterbacka toteaa.