Ajankohtaista

Rauman kaupungin järjestämästä pilottikoulutuksesta valmistui kahdeksan kokemusasiantuntijaa

KAT sanapilvi

Rauman sosiaalipalveluiden Tukitalo Merituulessa toteutetusta pilottikoulutuksesta valmistui toukokuussa kahdeksan uutta kokemusasiantuntijaa. Haastattelujen perusteella valitut osallistuivat neljä kuukautta kestäneeseen koulutukseen, joka oli suunnattu mielenterveys-, päihde- ja neuropsykiatrisille kuntoutujille. Valmistuneet kokemusasiantuntijat jalkautuvat monipuolisiin tehtäviin ympäri Satakuntaa.

Kokemusasiantuntijatoiminnan ja asiakasosallisuuden kehittäminen on nostettu tärkeäksi Kansallisessa mielenterveysstrategiassa ja itsemurhien ehkäisyohjelmassa vuosille 2020–2030. Kokemusasiantuntijatoiminta on myös yksi Rauman päihde- ja mielenterveyssuunnitelman 2022 kehittämiskohteista.

Kokemusasiantuntija on koulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtainen kokemus esimerkiksi sairaudesta tai muusta elämää mullistavasta käännekohdasta. Hän tuo ammattiosaamisen rinnalle kokemusperäistä tietoa ja ymmärrystä. Kokemusasiantuntija voi kertoa omasta elämästään esimerkiksi oppilaitoksissa tai koulutuksissa.

– Kurssin aikana opeteltiin erilaisissa tehtävissä vaadittavia valmiuksia ja taitoja. Nyt koulutetut ovat valmiita jakamaan toipumiskokemuksiaan muun muassa päihdeongelmista, peliriippuvuuksista ja mielenterveysongelmista sekä rikollisuudesta irtaantumisesta, kouluttajana toiminut sairaanhoitaja Sanna Landvik kertoo.

Valmistuneet asiantuntijat voivat myös toimia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen työparina asiakastapaamisissa, ryhmänohjaajana yksin tai yhdessä ammattilaisen kanssa tai tukihenkilönä omien kuntoutuskokemusten kautta. Lisäksi he ovat arvokkaana osana palveluiden arviointi- ja kehittämistyössä. Kokemusasiantuntijatehtävät ovat palkkiollista toimintaa.

– Kouluttautuminen ja tehtävässä toimiminen ovat tärkeä osa kuntoutumista ja elämässä eteenpäin menemistä. Valmistuneet ovat innoissaan ja motivoituneita kehittämään erilaisia yhteistyömahdollisuuksia, kouluttajana toiminut sosiaaliohjaaja Outi Veijonaho kertoo.

– Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden rooli on usein kohtaamisissa vaikuttava juttu, joka jää mieleen, puhuttelee ja saa aikaan uutta ymmärrystä ja näkökulmaa. Hän voi toimia sillanrakentajana asiakkaan ja ammattilaisen välillä sekä tuoda omalla esimerkillään toivon vaikeuksien voittamisesta. Kokemusasiantuntijalla on merkittävä rooli myös ennakkoluulojen poistamisessa, Veijonaho jatkaa.