Ajankohtaista

Rauman kaupungin kaavoitukselle myönnettiin vuoden 2020 Satakunnan aluesuunnittelumitali

Aluesuunnittelumitalin jakotilaisuus

Satakuntaliiton maakuntahallitus on myöntänyt Rauman kaupungin kaavoitukselle vuoden 2020 Satakunnan aluesuunnittelumitalin. Palkinnon luovuttivat tiistaina 19.1. Satakuntaliiton maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä ja vs. alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf, ja sen vastaanotti Rauman kaupungin kaavoitusjohtaja Juha Eskolin.

Maakuntahallitus myönsi mitalin kunnianosoituksena Rauman kaavoituksen nykyisille työntekijöille, mutta myös aikanaan kaavoitusosastolla töissä olleille kaavoituksen korkeasta tasosta, asiantuntemuksesta, suunnitelmallisuudesta ja prosessien hallinnasta.

Perusteluissa mainitaan myös Vanhan Rauman sekä muiden kaupungin alueella sijaitsevien alueiden säilyminen ja kehittyminen onnistuneen kaavoituksen ansiosta.

Juha Eskolinin mukaan kaavoituksessa ollaan ilahtuneita saadusta huomionosoituksesta.

– Yksikössämme on tehty vuosien ajan pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Se on koskettanut luonnollisesti koko kaavoituksen henkilökuntaa. Arkinen aherrus ei useinkaan saa suurta huomiota, mutta pitkällä aikavälillä tulokset alkavat kiteytyä ja silloin ne on helpompi hahmottaa. Vaikka maailma muuttuu ympärillämme jatkuvasti, tavoitteena on, että pystymme jatkossakin säilyttämään tämän työskentelytavan, Eskolin kertoo.

Satakuntaliiton edeltäjä Satakunnan seutukaavaliitto jakoi aluesuunnittelumitalin ensimmäisen kerran vuonna 1981. Mitalin tarkoitus on kiinnittää yleistä huomiota Satakunnan ja sen eri osien hyväksi tehtävään alueelliseen alueiden käytön suunnitteluun ja kehittämistyöhön sekä osoittaa toiminnalle kuuluva maakunnallinen arvonanto ja tunnustus.

Satakunnan aluesuunnittelumitali voidaan jakaa henkilölle tai yhteisölle, joka on tehnyt sellaista tunnustusta ansaitsevaa työtä tai toimintaa, jolla on katsottava olevan erityistä merkitystä Satakunnan tai sen osan alueellisessa kehittymisessä.

Mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä Kauko Räike.