Ajankohtaista

Rauman kaupungin karttapalvelu on uudistunut

Uusitussa karttapalvelussa on tehty parannuksia muun muassa käyttöliittymän toimintoihin ja sijoitteluun. Ennen kaikkea mobiililaitekäytettävyyteen sekä esteettömyysseikkoihin on kiinnitetty huomiota. Lisäksi kartalla liikkuminen ja zoomaaminen ovat aiempaa sulavampaa.

Kartta-aineistot on jaettu pääaineistoihin ja tasoaineistoihin. Uudistuneen käyttöliittymän myötä käytettyjen aineistojen hallinta on helpompaa, muun muassa pää- ja tasoaineistojen päällekkäisyyttä voidaan vaihtaa. Uusia aineistoja ei tämän uudistuksen yhteydessä ole lisätty.

Toimintoja ja valintoja on ryhmitelty uusiin valikoihin. Pääaineistovalinnat, tasovalinnat, kokoelmat ja linkkilistat löytyvät kootusti samasta päävalikosta. Hakutoiminnot on ryhmitelty hakukentän yhteyteen. Muut toiminnot on ryhmitelty oikean laidan toimintopainikelistaan.

Omat kohteet ja kohdekokoelmat voidaan jatkossa viedä muihin järjestelmiin KMLformaatissa.

Upotetun karttaelementin luontiin on toteutettu uusi helppokäyttöinen toiminto.

Siirry kaupungin karttapalveluun