Ajankohtaista

Rauman kaupungin Leader-hanke kerää asukkaille tärkeät paikat kartalle

Ote yleiskaavasta.

Rauman kaupunki valmistelee Kodiksamin, Kuolimaan ja Mäentaan osayleiskaavaa, jonka tausta-aineistoksi kerätään asukkaiden kokemuksia, näkemyksiä ja tietoja omasta asuinalueestaan. Kerättävät tiedot tulevat kaavoittajan käyttöön osayleiskaavatyötä varten.

Kaavoitusarkkitehti Hanna Elo sekä joukko Porissa toimivan Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen laitoksen opiskelijoita haastattelevat Kuolimaan, Kodiksamin ja Mäentaan alueen lapsia Lapin koululla 8.2. klo 9.30 alkaen ja kyseisten kylien aikuisväestöä Kodiksamin kylätalolla 14.2. klo 17 alkaen.

Rauman kaupungin Leader-hanke mahdollistaa täysin uudenlaisen selvityksen kehittämisen. Kolmen kohdekylän asukkaat haastatellaan mahdollisimman kattavasti ja tarkasti. Haastattelut sisältävät myös karttatyöskentelyä. Kyläläisille tärkeiden alueiden, reittien ja paikkojen kartoittamisen lisäksi selvityksen päämääränä on tutkia arkisto- ja kirjallisuuslähteitä käyttämällä muun muassa alueen nimistön historiaa ja tuoda esille niiden mukanaan kantamia arvoja ja merkityksiä.

Hankkeessa on laadittu muun muassa osayleiskaavan taustaselvityksinä tavallisesti olevat rakennus- ja luontoselvitys ja arkeologinen selvitys. Myös maisemaselvitys on työn alla.

‒ Suomessa ja koko Euroopankin tasolla tiettävästi uraauurtava tavoite nostaa asukkaan oma näkemys ja niin sanotut hiljaiset arvot esille ja yhtä tärkeiksi työkaluiksi kaavan laadinnan taustalle kuin esimerkiksi liito-oravien esiintymisalueet tai arkeologiset suojelukohteet. Viime kädessä halutaan turvata kylien säilyminen luonteikkaina ja vetovoimaisina myös tulevaisuudessa, kaavoitusarkkitehti Hanna Elo toteaa.

Leader-hanke kestää vuoden 2017 loppuun asti, minkä jälkeen on tarkoitus aloittaa alueen varsinainen osayleiskaavoitus.

Rauman kaupunki aloitti kyläalueidensa osayleiskaavoittamisen vuonna 2012 Unajan, Voiluodon ja Anttilan osayleiskaavalla, joka sai lainvoiman 2016. Parhaillaan on käynnissä pohjoisten kyläalueiden osayleiskaavoitus, joka koskee Sorkan, Haapasaaren ja Tiilivuoren alueita.