Rauman kaupungin nettisivut koetaan hyödyllisiksi

nettisivut kuvakaappaus

Rauman kaupungin nettisivujen käyttäjätutkimus toteutettiin 10.10.–2.12.2019. Kyselyyn vastasi yhteensä 631 henkilöä. Vastaajista 74 prosenttia on Rauman kaupungin asukkaita ja 26 prosenttia ulkopaikkakuntalaisia. Sivusto koetaan kokonaisuudessaan hyödylliseksi ja vaivattomaksi.

Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat 46–55- (25 %), 36–45- (20 %), 56–65- (17 %), yli 65- (16 %), 26–35- (12 %), sekä 19–25-vuotiaat (6 %). Vastaajat ovat asemaltaan pääasiassa työntekijöitä, eläkeläisiä sekä toimihenkilöitä.

Kaikista vastaajista seitsemän prosenttia käyttää Rauman kaupungin verkkosivuja päivittäin ja 27 prosenttia viikoittain. Vastaajista 23 prosenttia hyödyntää sivuja kuukausittain ja 35 prosenttia satunnaisesti. Kahdeksan prosenttia vastanneista vieraili sivuilla ensimmäistä kertaa.

Eniten Rauman kaupungin nettisivuilta haetaan ajankohtaisasioita. Myös terveydenhoitoon, vapaa-aikaan, harrastuksiin ja liikuntaan liittyviä asioita sekä yhteystietoja ja tapahtumia etsitään aktiivisesti. Vastaajista 84 prosenttia oli löytänyt hakemansa tiedon sivuilta.

Vastauksista käy ilmi, että verkon välityksellä haluttaisiin jatkossa asioida erityisesti terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa, liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen, kulttuuritoimen ja kulttuurilaitosten, kirjaston sekä sosiaalitoimen kanssa.

Vastaajien mukaan Rauman kaupungin verkkosivusto on hyödyllinen ja sivut toimivat ongelmitta. Sivusto myös säästää aikaa ja vaivaa.

Rauman kaupungin nettisivuille kaivataan kehittämisehdotusten perusteella muun muassa enemmän ajankohtaisia ja paikallisia asioita ja tapahtumia, panostusta sivujen kieliversioihin sekä parannuksia hakutoimintoon. Myös sivujen ulkoasuun toivotaan kohennusta ja sivuihin selkeyttä. Vuorovaikutteisuus ja sähköiset palvelut painottuvat vastauksissa.

– Rauman nykyiset verkkosivut ovat olleet käytössä kolmen vuoden ajan. Käyttäjät ovat olleet koko ajan tyytyväisiä sivustoon, mikä käy ilmi näistäkin tuloksista. Sivuston sisältöä on kehitetty jatkuvasti saatujen palautteiden perusteella ja uusia erillissivustoja on avattu. Vuonna 2020 tulemme uudistamaan sivuston ulkoasua, lisäämään englanninkielistä sisältöä sekä ottamaan käyttöön tehokkaamman hakutoiminnon, viestintäpäällikkö Raija Lehtorinne toteaa.

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimuksen on toteuttanut Suomen OnlineTutkimus Oy.