Rauman kaupungin talousohjelman valmistelu jatkuu

rauma, kaupungintalo

Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman ohjausryhmän kokouksessa maanantaina 11.3. esiteltiin ohjelman tämänhetkinen valmistelutilanne ja käytiin läpi toimialojen luonnosteleman keinovalikoiman kokonaisuutta. Ohjausryhmä keskusteli myös prosessin jatkotoimenpiteistä.

Toimialoilla työn alla olevat toimenpide-ehdotukset valmistuvat kokonaisuudessaan kevään aikana. Tarkoituksena on julkaista ja käsitellä kaikki ehdotukset yhdellä kerralla, joten tässä vaiheessa ei vielä otettu kantaa yksittäisiin keinoihin.

Perlacon Oy on jatkanut kaupungin toimialojen edustajien haastatteluja, 1.6.2017 toteutetun organisaatiouudistuksen vaikutusten arviointia ja Rauman Tarinan linjausten tarkastelua sekä tukenut toimialoja suunnitelmaluonnosten valmistelussa.

− Ohjelmatyöskentely on edennyt hyvin koko kaupunkiorganisaatiossa ja päättäjien keskuudessa. Keskusteluja mahdollisista tehokkaammista toimintavaihtoehdoista käydään aktiivisesti, kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa.

Talousohjelma tulee aiheuttamaan henkilöstöön kohdistuvia muutoksia ja kehittämistoimia, mistä syystä Rauman kaupunki on päättänyt käynnistää henkilöstön osallistavan yhteistyömenettelyn. Ensimmäinen yt-neuvottelu käydään keskiviikkona 13.3. Yhteistoimintamenettely tulee ajoittumaan talousohjelmavuosille 2019−2022.

Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelmalla tähdätään Rauman kaupungin talouden tasapainottamiseen. Kaupungin toiminnot käydään tarkasti läpi ja niihin liittyvät tehostamisvaihtoehdot tuodaan yhteiseen keskusteluun. Valmisteluvaiheessa säästövaikutuksia haetaan 20 miljoonan euron edestä. Toimenpiteiden arvottamisen jälkeen lopullinen säästötavoite asettuu 15 miljoonaan euroon.

Taloustilanteen huomattavaan heikkenemiseen ovat johtaneet toimintakatteen voimakas kasvu muun muassa toimialojen menopaineiden, lakimuutosten talousvaikutusten ja työmarkkinaratkaisun takia. Lisäksi valtionosuudet ja yhteisöverotulot ovat vähentyneet.

Vuoden 2018 tilinpäätös toteutui merkittävän alijäämäisenä, kuten myös vuoden 2019 tilinpäätöksen arvioidaan toteutuvan. Rauman kaupunki on ryhtynyt konkreettisiin tehostamistoimenpiteisiin elinvoimaisuutensa turvaamiseksi, koska myös tulevaisuudessa valtionosuudet todennäköisesti vähentyvät edelleen, verotuloissa on haasteita, palvelutarpeet kasvavat ja edessä on mittavia investointeja. Rauma ei ole kuitenkaan kriisikunta, sillä kaupungilla on 108 miljoonaa euroa kumulatiivista ylijäämää ja lainakanta on maltillinen.

Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 26.3.