Ajankohtaista

Rauman kaupungin toimintaa ohjaa jatkossa neljä linjausta

rauma, kaupungintalo

Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 27.11. kaupungille uuden strategian. Rauman Tarinan kakkososaksi kutsuttu strategia on päivitetty versio viime valtuustokaudella voimassa olleelle Rauman Tarinalle ja se sisältää neljä isoa linjausta. Uusi strategia astuu voimaan heti ja alkaa ohjaamaan kaikkea kaupungin toimintaa ja kehittämistä. Sekä päättäjien että henkilöstön toiveena on, että uusi strategia jalkautuu edeltäjäänsä paremmin.

Rauman Tarinan kakkososa sisältää toimintaympäristöanalyysin, käytettävissä olevat resurssit, Rauman kaupungin arvot, neljä valtuustokaudelle valittua linjausta toiminnallisine kärkineen sekä strategian seurannan ja arvioinnin linjaukset.

Neljä hyvinvointia ja kehittymistä tukevaa linjausta ovat:

  1. Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
  2. Vireän elinkeinoelämän Rauma
  3. Hyvien yhteyksien Rauma
  4. Houkutteleva Rauma

Rauman Tarinan kakkososan valmisteluun osallistui laajasti erilaisia sidosryhmiä elo-marraskuun 2017 aikana. Strategisia asioita pohdittiin lukuisissa eri työpajoissa niin kaupungin johtoryhmän, -hallituksen kuin -valtuuston kanssa. Ulkoisista sidosryhmistä on ollut edustettuna muun muassa Raumarohkeat, lasten parlamentti, nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto. Lokakuussa strategialuonnos oli kaikkien raumalaisten nähtävillä kommentointia varten ja myös kaupungin työntekijöille tehtiin luonnosvaiheessa kysely. Asukas- ja henkilöstökyselyihin saatiin yhteensä lähes 500 vastausta.

Rauman Tarinan osa 2 on jatkuva prosessi ja se jalkautetaan elämään koko kaupunkiorganisaation arjessa ja kehittämisessä. Strategia tarkentuu ja konkretisoituu myös vuoden 2018 alkupuolella laadittavissa ohjelmissa, kuten hyvinvointi- ja elinvoimaohjelmissa. Strategiaa tehdään tunnetuksi myös koko Rauma-yhteisölle, jotta kaikki voivat osallistua sen toteutukseen ‒ kukin omalla tavallaan. Jalkautuksesta laaditaan parhaillaan suunnitelmaa.