Ajankohtaista

Rauman kaupungin tonttivarausmaksuja tarkistetaan

Pohjoiskehän koulun tontti huhtikuussa reunalta

Rauman kaupungin tonteista ja muista rakennuspaikoista perittävät varausmaksut nousevat 1.10. alkaen.

Pien- eli omakotitalotonttien varausmaksu on 400 euroa, joka vastaa keskimäärin vertailukuntien tasoa. Rivitalo- ja pienkerrostalotonttien maksu on 800 euroa, ja kerrostalotonttien 1 % kauppahinnasta. Mikäli varausaikaa jatketaan varaajan pyynnöstä, on varausmaksun hinta 200 euroa kultakin jatkoajalta.

Samanlaista varausmenettelyä noudattavat kunnat perivät tontinvarausmaksun, joka on omakotitonteilta 300–600 euroa ja kerros- ja rivitalotonteilta 500–1000 euron välillä.

Varausmaksut olivat aiemmin 170 euroa omakotitalotonteilta ja 500 euroa kaikilta muilta. Maksut ovat olleet samoja vuodesta 2002, jolloin markkamääräiset hinnat käännettiin euroiksi.