Ajankohtaista

Rauman kaupungin tulos toteutui ennakkotietojen mukaisesti – Kaupunkikonserni investoi tulevaisuuteen

Ilmakuva Rauman kaupunkiympäristöstä.

Rauman kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen lopulliset luvut toteutuivat ennakkotietojen mukaisesti. Kaupungin tilikauden ylijäämä oli 12,5 miljoonaa euroa, mikä oli 14,3 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Verotuloja kertyi 181,8 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 46,3 miljoonaa euroa. Peruskaupungin palvelutuotannon toimintamenoihin kului 285,9 miljoonaa euroa ja investointeihin käytettiin 18,4 miljoonaa euroa.

Koko kaupunkikonsernin talouden ylijäämä oli 21,9 miljoonaa euroa, mikä on 4,6 miljoonaa euroa viime vuotta parempi. Konsernin tulokseen vaikuttavat eniten merkittävimmät tytäryhteisöt Rauman Energia Oy, Rauman Satama Oy, Rauman Asunnot Oy, Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy ja Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy sekä kuntayhtymistä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Kaupunkikonsernin bruttoinvestoinnit olivat 58,1 miljoonaa euroa.

– Tytäryhteisömme ovat tehneet yhteistyössä eri osapuolten kanssa vahvoja investointeja, joilla haetaan pitkäjänteisesti kasvua ja työtä raumalaisille. Kaupunkikonsernin ylijäämä luo hyviä mahdollisuuksia kilpailukyvyn ja toiminnan aktiiviseen kehittämiseen, kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa.

Vuonna 2017 olennaisia Rauman kaupunkikonsernia koskevia tapahtumia olivat muun muassa Rauman väylähanke, sataman konttiterminaalin laajennus sekä meriteollisuus- ja oppilaitoskiinteistöjen peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöt ennakoivat erilaisten investointien jatkuvan sekä toiminnan pysyvän positiivisella uralla vuoden 2018 aikana.

Konsernitalouden vuosikate kattoi poistot 185,6 prosenttisesti, investointien tulorahoitusprosentti oli 91,5 ja lainanhoitokate 19,8. Lisäksi konsernitalouden omavaraisuusaste oli 64,4 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 39,8 %. Taseessa on kertynyttä ylijäämää 148 miljoonaa euroa, mikä asukasta kohden on 3740 euroa. Konsernin lainakanta oli yhteensä 74,3 miljoonaa euroa ja asukasta kohden 1875 euroa.

Rauman kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 28.3.2018. Tarkastettu tilinpäätös esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi 28.5.2018.