Ajankohtaista

Rauman kaupungin vuoden 2017 henkilöstöraportti julkaistu

Kaupungintalo edestä talvella.

Rauman kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2017 on julkaistu. Henkilöstöraportti kertoo tilastotietoa henkilöstöön liittyvistä keskeisistä asioista. Tunnusluvut henkilöstörakenteesta, henkilöstön hyvinvoinnista ja kehittämisestä antavat taustatietoa nykytilasta ja auttavat omalta osaltaan tulevaisuuden organisaation rakentamisessa ja kehittämistoimenpiteiden kohdentamisessa.

Vuoden 2017 henkilöstömäärä kasvoi hieman. Vakinaisten työntekijöiden suhteellinen osuus laski hieman määräaikaisten sekä työllistettyjen osuuksien noustessa hienoisesti.

Rauman kaupunki oli vuonna 2017 edelleen mukana toiminnan ja organisaation kehittämistyössä valtakunnallisessa uuden sukupolven organisaatio (USO) -verkostohankkeessa. Hanke on tukenut Rauman kaupungin organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän kehittämistyötä osana organisaatiouudistusta.

Henkilöstö on ollut alusta alkaen mukana hankkeessa ja laajan osallistamisvaiheen jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017 uuden kaupunkistrategian, joka on päivitetty versio Rauman Tarinan ykkösosasta. Uusi strategia astui voimaan heti ja alkoi ohjata kaupungin toimintaa ja kehittämistä.

Henkilöstöraportti on luettavissa osoitteessa www.rauma.fi/henkilosto