Rauman kaupungin vuoden 2019 henkilöstöraportti on julkaistu

Rauman kaupungin henkilöstö, kuvituskuva

Rauman kaupungin vuoden 2019 henkilöstöraportti pitää sisällään kattavasti tietoa kaupungin henkilöstöä koskevista asioista. Raportin luvut kertovat muun muassa henkilöstörakenteesta ja työhyvinvoinnista.

Viime vuonna kaupungin henkilöstömäärä laski 25 hengellä. Työntekijöitä oli vuoden lopussa yhteensä 2916, joista vakinaisessa työsuhteessa oli 2188 henkilöä, määräaikaisessa työsuhteessa 680 henkilöä ja työllistettyjä 44 henkilöä. Kaupungin henkilöstöstä miehiä oli 16 prosenttia ja naisia 84 prosenttia.

Suurten ikäluokkien poistuminen eläkkeelle on huolenaihe myös Raumalla. Tavoitteena on, että työssä jatketaan aiempaa pidempään ja eläkkeelle siirtymisajassa joustetaan. Kunta-alalla työskentelevän keski-ikä on 45 vuotta, ja vastaava luku on Rauman kaupungilla 46,9 vuotta. Vuonna 2019 Rauman kaupungin palveluksesta jäätiin eläkkeelle keskimäärin 60,6-vuotiaana.

Vuonna 2019 päättyi yhteensä 174 vakinaista palvelussuhdetta, joista eläkepäätöksiä oli 101. Vastaavasti avoinna olevia vakinaisia työpaikkoja oli yhteensä 111.

Henkilöstön palkkamenot henkilösivukustannuksineen olivat kaikkiaan 126,4 miljoonaa euroa, joka on 1,6 miljoonaa euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkojen osuus kasvoi 2,5 miljoonaa euroa. Palkkakustannusten nousuun vaikuttivat 1.4.2019 voimaan astuneet yleiskorotukset sekä paikallisten järjestelyerien maksaminen.

Viime vuoden aikana vähintään yhteen koulutukseen osallistui hyväksyttyjen hakemusten perusteella koko henkilöstöstä 69,8 prosenttia. Koulutusten osallistumisaktiivisuus kasvoi vakituisten työntekijöiden osalta.

Työhyvinvoinnin eteen tehdään pitkäjänteistä työtä

Rauman kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä työtä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauslomapäivien vähentämiseksi. Vuonna 2019 työntekijöille kertyi 45 146 sairauslomapäivää, mikä on 1883 päivää vähemmän kuin vuonna 2018.

Työtapaturmien ehkäisyyn kiinnitettiin viime vuonna erityisesti huomiota. Rauman kaupungille tehtiin työtapaturmien hallintamalli ja esimiehiä koulutettiin työtapaturmiin liittyvissä asioissa.

– Vuonna 2019 työtapaturman takia oli poissa 4,5 prosenttia kaikista työntekijöistä. Edeltävänä vuonna osuus oli 4,7 prosenttia, henkilöstön kehittämispäällikkö Jarna Laine sanoo.

Työhyvinvoinnin mittaaminen uudistui vuonna 2019. Uusi työhyvinvointikysely räätälöitiin Rauman kaupungille ja toteutettiin keväällä. Kysely tehtiin kokonaan sähköisenä, joten tulosten saaminen nopeutui ja yksikön tulokset olivat esimiesten käytössä heti vastausajan päätyttyä. Työhyvinvointikyselyn yhteydessä oli mahdollisuus vastata myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyihin. Jatkossa niin kutsuttu TYHY-kysely tehdään henkilöstölle kerran vuodessa loka-marraskuussa.

– Viime vuonna otettiin käyttöön myös jatkuva TYHY-palaute. Jokaisella kaupungin työntekijällä on mahdollisuus antaa jatkuvasti palautetta omalle esimiehelle joko yhteystietojen kanssa tai anonyymisti, Laine kertoo.

Henkilöstöraportti 2019