Ajankohtaista

Rauman kaupungin vuoden 2020 henkilöstöraportti on julkaistu

Rauman kaupungin henkilöstö, kuvituskuva

Rauman kaupungin vuoden 2020 henkilöstöraportti pitää sisällään kattavasti tietoa kaupungin henkilöstöä koskevista asioista. Raportin luvut kertovat muun muassa henkilöstörakenteesta ja työhyvinvoinnista.

Viime vuonna kaupungin henkilöstömäärä laski 52 henkilöllä. Työntekijöitä oli vuoden lopussa yhteensä 2864, joista vakinaisessa työsuhteessa oli 2079 henkilöä, määräaikaisessa työsuhteessa 749 henkilöä ja työllistettyjä 36 henkilöä.

Vuonna 2020 päättyi yhteensä 131 vakinaista palvelussuhdetta, joista eläkepäätöksiä oli 52. Vastaavasti avoinna olevia vakinaisia työpaikkoja oli yhteensä 114.

Henkilöstön palkkamenot henkilösivukustannuksineen olivat kaikkiaan 121,1 miljoonaa euroa, joka on 5,3 miljoonaa euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkojen osuus laski 1,4 miljoonaa euroa.

Koulutusmahdollisuuksia tarjottiin koronasta huolimatta

Viime vuoden aikana vähintään yhteen koulutukseen osallistui koko henkilöstöstä 57,2 prosenttia. Koulutuksiin osallistumisprosentti oli hyvä, kun otetaan huomioon maaliskuussa 2020 alkaneen koronatilanteen vaikutukset koulutusten järjestämiseen.

– Koulutuksia jouduttiin peruuttamaan ja siirtämään verkkoon. Muuttuneeseen tilanteeseen reagoitiin nopeasti järjestämällä etäkoulutuksia työntekijöiden jaksamisen tukemiseksi. Toukokuussa otettiin käyttöön sähköinen Wistec-oppimisympäristö, joka mahdollistaa itsenäiset online-koulutukset sekä omaehtoisen osallistumisen etäkoulutuksiin, henkilöstön kehittämispäällikkö Jarna Laine kertoo.

Vuoden 2020 koronavirustilanteen vuoksi julkisen sektorin työnantajat ohjasivat ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistivat. Tämä näkyy vuoden 2020 etätyöpäivien määrässä. Rauman kaupungin henkilöstöstä 731 työntekijää teki yhteensä 20 901 etätyöpäivää.

Sairauslomapäivien määrässä pientä kasvua

Viime vuonna sairauden takia poissa työstä oli 75,5 prosenttia koko organisaation työntekijöistä. Prosentuaalinen osuus laski 1,5 prosentilla vuodesta 2019.

Kaupungin työntekijöille kertyi sairauspäiviä 47 815. Tämä on 2669 päivää enemmän kuin vuonna 2019. Koronapandemialla on ollut vaikutusta sairauslomapäivien määrään, sillä flunssaoireisia on kehotettu jäämään pois töistä matalalla kynnyksellä.

– Käytännössä pienempi joukko henkilöstöstä on sairastellut, mutta sairastelleet, ovat olleet sairauslomalla pidempään kuin viime vuonna. Lisäksi henkilöstön keski-iän nousu vaikuttaa sairauspäivien määrän kasvuun. Tarkasteltaessa sairauslomapäivien osuutta ikäluokissa nähdään, että niiden osuus työpäivistä pääsääntöisesti nousee iän myötä. Tämä tarkoittaa yleensä myös, että sairauslomat ovat pidempiä, Laine sanoo.

Tavoitteena on, että työssä jatketaan aiempaa pidempään ja eläkkeelle siirtymisajassa joustetaan. Suurten ikäluokkien poistuminen eläkkeelle on huolenaihe myös Rauman kaupungilla. Kunta-alalla työskentelevän keski-ikä on 45 vuotta, ja vastaava luku Rauman kaupungilla oli viime vuonna 47,9 vuotta. Vuonna 2020 Rauman kaupungin palveluksesta jäätiin eläkkeelle keskimäärin 63,9-vuotiaana.

Työtapaturmien ja ammattitautien määrä edelleen laskussa

Työtapaturmien ja ammattitautien määrä oli vuonna 2020 edelleen laskussa. Sairauspoissaolot tapaturmien vuoksi laskivat henkilöstön osalta yli 30 prosenttia. Vuonna 2020 työtapaturman takia poissa oli 2,5 prosenttia kaikista työntekijöistä.

Rauman kaupungin henkilöstöraportti 2020