Ajankohtaista

Rauman kaupunginjohtaja jakoi tuleville toimialajohtajille vastuita ja uudisti johtoryhmätyöskentelyn

Rauman kaupungintalon julkisivu, kuvassa myös kaupungintalon torni.

Kesäkuun alussa voimaan astuva Rauman kaupungin organisaatiouudistus vahvistaa konserniohjausta ja selkeyttää palveluorganisaation johtamista. Toimialajohtajat ovat jatkossa mukana tytäryhteisöjen ohjauksessa ja kaupunginjohtaja Kari Koski onkin maanantaina 8.5. jakanut kaupungin tytäryhteisöjen, kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen seurantavelvoitteet toimialajohtajille ja uudistanut johtoryhmätyöskentelyn.

Lukumääräisesti eniten seurattavaa tulee teknisen toimialan toimialajohtaja Tomi Suvannolle. Hän saa huolehdittavakseen tytäryhteisöistä 14 kiinteistöosakeyhtiötä ja kaksi asunto-osakeyhtiötä sekä muun muassa Rauman Energian ja Rauman Satama Oy:n.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Marja-Leena Alhon vastuulla on Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän seuranta ja Sivistys-toimialan toimialajohtaja Soile Stranderin vastuulla on Länsirannikon Koulutus Oy:n ja Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n seuranta. Avustettavista yhteisöistä Strander seuraa esimerkiksi Merimuseon säätiön ja Teatterin kannatusyhdistyksen toimintaa.

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sari Salon vastuulla on kaupunginhallituksen päätöksen perusteella useita yhteistyöverkostoja.

Itselleen kaupunginjohtaja Kari Koski jätti Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n, Seaside Industry Park Oy:n ja Satakuntaliiton seurannan. Sote-uudistuksen toteutuessa 1.1.2019 sairaanhoitopiirin seuranta siirtyy kaupunginjohtajalle.

Johtoryhmän työskentely uudistuu

Organisaatiouudistus tuo muutoksia kaupungin johtoryhmän työskentelyyn ja kokoonpanoon. Kaupunginjohtaja on 8.5. päättänyt perustaa uudelle kaupunkiorganisaatiolle johtoryhmän tukemaan strategista johtamista ja koordinointia. Johtoryhmän koko pienenee kuudestatoista yhdeksään jäseneen.

Johtoryhmä kokoontuu kesäkuusta lähtien säännöllisesti ja se käyttää työskentelyssään sähköistä alustaa. Johtoryhmän tehtävänä on muun muassa isojen strategisen tason asioiden, kuten talousarvion, linjaaminen, tavoitteiden toteutumisen arviointi, vuorovaikutuksen edistäminen kaupungin johdon ja toimialojen välillä sekä sidosryhmä ja rajapintayhteistyön edistäminen.

Kaupungin uuteen johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja sekä viestintäpäällikkö. Lisäksi johtoryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Henkilöstön edustajia kaupungin johtoryhmään ei tule, vaan merkittävät asiat käsitellään Yhteistyötoimikunnassa (YTT). Myös sen toiminta ja kokoonpano uudistetaan.