Ajankohtaista

Turku Future Technologies -verkostosta kasvuvoimaa Raumalle

Teollisuus, metalli

Rauman kaupungin vahva teollinen perusta on meriteollisuudessa, metalliteollisuudessa ja metsäteollisuudessa. Menestystä vauhdittavat kehittyneet alihankintaverkostot. Tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä osaamisen kehittäminen ovat korostuneet yritysten uudistumistarpeiden myötä. Erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn kasvun ja kehityksen edellytys on korkeakouluyhteistyön vahvistaminen.

Rauman kaupunki lähti mukaan, kun Lounais-Suomessa vastattiin tekniikan alan tutkimus- ja kehitystoiminnan tunnistettuun vajeeseen 2015 kokoamalla kahdeksan teknillisen korkeakoulun yhteinen Turku Future Technologies-verkosto. TFT-toiminnan ylläpitäjiä ovat Turun ja Rauman kaupungit. Korkeakoulujen ja yritysten verkottamisesta vastaa Turku Science Park Oy:n TFT-tiimi. Raumalla yhteyshenkilönä yritysten suuntaan toimii Rauman kaupungin yrityspalvelupäällikkö Heikki M. Nurmi.

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana TFT kokosi Raumalla toimivista yrityksistä lähes 100 tutkimuskysymystä. Lähes kaikki kysymykset liittyivät yrityksen ydinstrategiaan kuten uusiin tuotteisiin, tuotantoteknologioihin, liiketoimintakonsepteihin tai näiden kombinaatioihin.

Yksi TFT-verkostosta kasvua hakevista yrityksistä on Aslemetals Oy, joka on vuonna 1961 perustettu keskisuuri konepaja. Pienestä autotalliyrityksestä on vuosien saatossa kasvanut kansainvälisesti palveleva metallialan erikoisosaaja ja luotettava alihankintayritys, joka työllistää noin 80 ammattilaista. Yrityksen lähtökohtana on vastata vaativan kilpailuympäristön haasteisiin, asiakasta kuunnellen.

Aslemetals Oy haki tutkimusvoimaa yrityksen oman tuotteen Aslelocker® -rengaslukon kehittämiseen sekä uusien markkinoiden kartoittamiseen. Aslelocker on luotu korvaamaan perinteisiä rengaskiiloja ja sillä lukitaan kuorma-auto kiinni lastauslaituriin. Lukitus lisää työturvallisuutta estämällä työtapaturmia ja lastausonnettomuuksia sekä nopeuttaa ja tehostaa kuormien lastaus- ja purkaustyötä, tuoden asiakkaalle myös kustannussäästöä. Tällä hetkellä tuote on mekaaninen, mutta IoT:n tuomia liiketoimintamahdollisuuksia selvitellään parhaillaan korkeakouluverkoston kanssa. Markkinaselvitys liiketoiminnan laajentamiseksi toteutetaan kv-opiskelijoiden projektina.

– TFT:n laaja-alainen osaamisverkosto herätti mielenkiintomme kokeilemaan yhteistyötä. Lisäksi kaipasimme ulkopuolista ideointia. Oletan, että nämä odotukset täyttyvät ja siitä on hyvä jatkaa yhteistyötä vielä eteenpäin, toteaa Aslemetalsin liiketoimintajohtaja Mika Suomi.

– Tutkimussopimuksiin pääsy on merkittävä askel TFT:lle. Kyse on täysin uudesta toimintamallista, jonka prosessia pitää kehittää jatkuvasti työn edetessä ja kokemusten kertyessä. Ensimmäisen vuoden lanseerauksen ja aktiivisen myyntityön tulokset osoittavat, että TFT:lle ja sen välittämille korkeakoulujen tutkimuspalveluille on selkeä tarve yrityksissä. Nyt keskitytään hankkeiden saattamiseen sopimusvaiheeseen, ja tulokset alkavat näkyä, toteaa Account Manager Sofia Tuominen TFT-tiimistä.