Rauman kaupunki myöntää kesätyöpaikkatukea raumalaisille yrityksille

Nuorten työpaja, maalaus

Rauman kaupunki tukee tänäkin vuonna Rauman seudun työnantajia kesätyöpaikkatuella, jonka suuruus on 400 euroa kesätyöntekijää kohti. Työnantajan tulee anoa kesätyöpaikkatukea 18.4. mennessä.

Nuorten kesätyöpaikkatukea on varattu kuluvalle vuodelle 168 000 euroa. Määrärahalla voidaan tukea 420 kesätyöpaikkaa, joista 15 kohdennetaan VAU!-kesäyrittäjätoimintaan.

Nuoren palkkaamiseen tarkoitettua kesätyöpaikkatukea hakevan yrityksen tulee toimia Rauman seudun alueella. Myös yksityishenkilölle voidaan myöntää tukea, mikäli kesätyöntekijä palkataan lapsiperheeseen lastenhoidon järjestämiseksi tai vanhus- ja vammaisperheeseen avustajaksi.

Kesätyöpaikkatukea voivat hakea alle 250 työntekijää työllistävät yritykset. Tukea voidaan myöntää enintään seitsemän nuoren palkkaamiseen samassa yrityksessä. Kesätyöpaikkajakson tulee ajoittua 1.5.–31.8. väliselle ajalle. Tuettavan kesätyöpaikkajakson tulee olla kestoltaan vähintään neljä viikkoa ja sisältää viikossa vähintään 30 työtuntia.

Tutustu tarkemmin kesätyöpaikkatuen myöntämisperusteisiin ja hakumenettelyyn.