Ajankohtaista

Rauman kaupunki sai ensimmäisen asumisneuvojan

Raumalla käynnistettiin asumisneuvojatoiminta 15.3. Kaupungin asumisneuvojana toimii kaupungin isännöintitoimiston toimistosihteeri Nina Nordman.

Asumisneuvoja palvelee Rauman kaupungin asukkaita kaikenlaisissa asumiseen liittyvissä ongelmissa – sosiaalisissa, fyysisissä ja taloudellisissa. Tavoitteena on vähentää häätöjen ja häiriöiden määrää sekä ennaltaehkäistä velkaantumista. Asukkaat ohjataan ajoissa tarvittavien palvelujen piiriin ja heidän asumista tuetaan. Lisäksi neuvonnalla pyritään vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja ehkäisemään syrjäytymistä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmia.

– Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan 1.1.2017. Riskinä on, että häädöt ja asumis- sekä velkaongelmat lisääntyvät, kun sosiaalityö ei ole enää tiiviisti kytkeytynyt perustoimeentulotuen käsittelyyn. Näin ollen tarvitaan uusia ja asukkaita lähellä olevia tukimuotoja, sanoo vs. sosiaalipalvelujen johtaja Johanna Ylikoski.

Ajatus asumisneuvonnan aloittamisesta Raumalla on lähtöisin Rauman Seudun Katulähetys ry:n ideasta ja toiveesta. Rahoitusta hankkeelle on saatu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta sekä Apteekkari Nybergin rahastolta. Hanke on kolmivuotinen ja se on kohdennettu erityisesti nuorten aikuisten perheiden asumisen tukemiseen ja ohjaamiseen.

Tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta pysyväksi Raumalla. Tällä hetkellä asumisneuvojia on Suomessa jo kymmeniä. Esimerkiksi Jyväskylässä asumisneuvontaa on toteutettu jo vuodesta 1988.

Asumisneuvoja on tavattavissa isännöintitoimiston uusissa toimitiloissa palvelupiste Pyyrmannissa osoitteessa Kanalinranta 3.