Ajankohtaista

Rauman kaupunki sai valtionavustusta puurakentamisen kehittämiseen

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Ympäristöministeriö on myöntänyt Rauman kaupungille 20 000 euroa valtionavustusta puurakentamisen kehittämiseen. Avustus kohdennetaan kaupungin rakennuttamisorganisaation kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen, sillä Raumalle tullaan rakentamaan kaupungin ensimmäinen puukoulu.

– Raumalla ei ole aiemmin toteutettu julkista rakennusta massiivipuurakenteisena, joten olemme uuden edessä. Tavoitteena on kartuttaa tilaajakokemusta massiivipuurakentamisen suhteen sekä mahdollistaa puun käyttö muissakin tulevaisuuden hankkeissa. Valtionavustus on todella hieno juttu ja mahdollistaa kattavamman oppimisprosessin, arkkitehti Leena Joki-Korpela kertoo.

Puukouluhankkeeseen tullaan hakemaan oppia vastaavista esimerkkikohteista. Myös puurakentamisen kustannustietoa ryhdytään keräämään ja soveltamaan käytäntöön. Puurakentamisen näkökulma pyritään myös jalkauttamaan hanke- ja rakennussuunnitteluun.

Ministeriön päätöksen perusteluissa todetaan, että Uotilan puukoulu on erinomainen puurakentamisen edistämishanke. Se tuottaa konkreettista materiaalia, paneutuu kaupungin sisäisiin prosesseihin ja sitouttaa henkilöstöä. Keskiössä on tilapalvelujen henkilökunnan kouluttaminen puurakentamiseen. Hankkeella on potentiaalia myös muuttaa puurakentamisen käytänteitä Raumalla.

– Tilapalvelut laatii omana virkamiestyönä parhaillaan Uotilan puukoulun tarveselvitystä. Tarveselvityksen valmistuttua käynnistetään hanke- ja rakennussuunnittelun kilpailutus, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana. Koulun rakentaminen ajoittuu vuosille 2023–2025, Joki-Korpela sanoo.