Ajankohtaista

Rauman kaupunki sopeuttaa henkilöstöresursseja koronatilanteessa

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Rauman kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 22.3. kuntien yhteistoimintalain mukaisen yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä. Koronatilanteesta ja -rajoituksista johtuen on varauduttava siihen, että työ vähenee myös kaupungin yksiköissä. Ensisijaisesti kaupungin henkilöstölle etsitään korvaavia työtehtäviä jo viime keväänä käytössä olleen henkilöstöresurssipankin avulla, josta henkilöstöä voidaan nopeastikin siirtää toimialalta toiselle. Myös toimialojen mahdolliset sisäiset siirrot otetaan käyttöön. Henkilöstöä kehotetaan myös pitämään vuosilomia ja säästövapaita ennen mahdollisia lomautuksia.

Henkilöstöjohtaja Marika Alho-Malmelin painottaa, että yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan tarvittaessa, mikäli tilanteen kehittyminen sitä vaatii. Lomautukset ovat mahdollisten yhteistoimintaneuvotteluidenkin jälkeen vasta viimeinen vaihtoehto.

Kaupunginhallitus tekee päätöksen yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta mahdollisia lomautuksia koskien. Yhteistoimintaneuvottelut tulee käydä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti ennen lomautuspäätöksen tekemistä.