Ajankohtaista

Rauman kaupunki suunnittelee Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman käynnistämistä

Rauma-tunnus sinisellä taustapohjalla.

Taloustilanteen muututtua vuonna 2018 merkittävästi heikommaksi Rauman kaupunki suunnittelee erillisen Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman käynnistämistä. Ohjelmaesitys on kaupunginhallituksen päätettävänä maanantain 19.11.2018 kokouksessa. Tavoitteena on käynnistää ohjelman laadinta joulukuussa 2018 ja saada ohjelma valmiiksi kevään 2019 kuluessa. Toteutusvaihe ajoittuisi vuosiin 2019–2022.

Talousohjelmatyön tarkoituksena on kehittää kaupungin taloutta, investointeja ja toimintaa keskipitkällä aikavälillä vakaaksi ja vahvaksi, jotta on mahdollista vastata nykyisten ja tulevien toimintaympäristömuutosten, Rauman kaupunkiyhteisön elinvoimaisuuden, kuntalaisen hyvinvoinnin sekä elinkeinoelämän tarpeisiin.

− Rauman kaupungin taloustilanne on tänä vuonna muuttunut talousarviota selvästi heikommaksi ja vuoden 2019 osalta tilanne ei näytä paremmalta. Viime vuosina valtionrahoitus valtionosuuksien muodossa on vähentynyt merkittävästi, joten kaupungin omat toimet riittävän elinvoimaisuuden ja tulorahoituksen varmistamiseksi sekä käyttötalouden hillitsemiseksi ovat entistä merkittävämmässä roolissa, kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa.

Tulevaisuudessa kaupungin taloutta haastavat valtionosuuksien todennäköinen vähentyminen edelleen, verorahoituksen kasvun haasteet, väestörakenne sekä palvelutarpeiden kasvu ja tulevat mittavat investoinnit. Lisäksi mahdollinen sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen muuttaisi kaupungin kokonaisuutta huomattavasti.

Aktiivisilla rakenteellisilla uudistuksilla, toiminnan ennakoivalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä, vireällä elinkeinoelämällä sekä toimintaympäristön mahdollisuuksien hyödyntämisellä luodaan edellytyksiä kaupungin kestävälle taloudelle.

‒ Tavoitteenamme on saattaa suunnitteilla olevat mittavat investoinnit sekä käyttötalouden kehitys kestävälle taloudelliselle pohjalle. Ohjelmatyö toimii ohjaavana elementtinä tulevien vuosien talousarvioiden ja -suunnitelmien laadinnassa sekä toiminnan aktiivisessa kehittämisessä, Kari Koski sanoo.